Diagnostyka weterynaryjna

Diagnostyka weterynaryjna w Novazym łączy w sobie najnowsze osiągnięcia naukowe z wieloletnim doświadczeniem w branży biotechnologicznej. Dzięki temu, Novazym oferuje weterynarzom innowacyjne i skuteczne narzędzia wspomagające codzienną pracę, mające na celu ochronę zdrowia i życia zwierząt.

Szeroki zakres badań. Firma oferuje kompleksowe wsparcie diagnostyczne obejmujące między innymi immunologię, hematologię, biochemię, a także diagnostykę molekularną. Zawarte są tu także szybkie testy diagnostyczne, immunochromatograficzne i immunofluorescencyjne, które umożliwiają efektywne i szybkie diagnozowanie stanu zdrowia zwierząt​​.

Novallergy – diagnostyka alergii. Novazym rozwija również system VET-NOVAllergy, dedykowany diagnozie przyczyn alergii u zwierząt domowych i celowanym terapiom odczulającym. Jest to przełomowe narzędzie, które pozwala na skuteczniejsze leczenie alergii u zwierząt, poprzez identyfikację specyficznych alergenów​​.

Wsparcie merytoryczne i szkolenia. Novazym nie ogranicza się jedynie do dostarczania produktów diagnostycznych. Firma zapewnia także wsparcie merytoryczne dla weterynarzy, organizując szkolenia z obsługi i technik wykonywania badań, co pozwala na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zapewnia lepsze wykorzystanie dostępnych narzędzi diagnostycznych​​.

Zaawansowana kontrola jakości. Posiadanie własnych laboratoriów kontroli jakości oraz działu badawczo-rozwojowego (R&D) gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów i usług. To przekłada się na wiarygodność wyników badań i skuteczność diagnostyki​​.

Dowiedz się więcej na stronie Vet Nova
Zobacz więcej