Chemiluminescencja (CL) jest definiowana jako emisja promieniowania elektromagnetycznego spowodowana reakcją chemiczną mającą na celu wytworzenie światła. Test immunologiczny chemiluminescencji (CLIA) to test łączący technikę chemiluminescencji z reakcjami immunochemicznymi. Podobnie jak w przypadku innych znakowanych testów immunologicznych (RIA, FIA, ELISA), CLIA wykorzystuje sondy chemiczne, które mogą generować emisję światła poprzez reakcję chemiczną w celu znakowania przeciwciała. W ostatnich latach CLIA zyskała coraz większe zainteresowanie w różnych dziedzinach, w tym naukach przyrodniczych, diagnostyce klinicznej, monitorowaniu środowiska, bezpieczeństwie żywności i analizie farmaceutycznej ze względu na swoją wysoką czułość, dobrą specyficzność, szeroki zakres zastosowań, proste wyposażenie i szeroki zakres liniowy.

Filter