Potężnym aspektem możliwości syntezowania peptydów jest zdolność do tworzenia peptydów o dokładnej konformacji lub charakterystyce potrzebnej dla danego zastosowania poprzez dodanie odpowiedniej modyfikacji. Możliwe modyfikacje obejmują:

N-końcowa grupa aminowa
C-terminalna grupa karboksylowa
Grupa ε-Amino na lizynie
Grupa hydroksylowa na serynie, treoninie i tyrozynie
Grupa guanidyny na argininie
Grupa tiolowa na cysteinie
Grupa karboksylowa na D i E.

Oferujemy ponad 500 N- i C-końcowych i wewnętrznych modyfikacji peptydów. Poniższa tabela rozdziela modyfikacje w zależności od typu, aby pomóc ci szybko określić, która modyfikacja najlepiej spełni twoje potrzeby. Poniżej prezentujemy listę dostępnych modyfikacji peptydów według typu. W celu dokładnej wyceny prosimy o podanie typu modyfikacji i jej dokłanego położenia oraz skali i czystości.

Filter