Karta FTA GenSaver ™ Ahlstrom-Munksjö

Karta FTA GenSaver ™ Ahlstrom-Munksjö

Długotrwałe przechowywanie materiału genetycznego DNA. Dzięki technice FTA wszystkie czynności związane z pracą z kwasami nukleinowymi mogą być wykonywane w temperaturze pokojowej – przechowywanie, transport oraz pobieranie próby. Dodatkowo zastrzeżona formuła chemiczna chroni materiał przed degradacją. Próbka umieszczona na karcie może być przechowywana nawet do 20 lat od momentu pobrania!

Opis

Karta FTA GenSaver ™ Ahlstrom-Munksjö

GenSaver fińskiego producenta Ahlstrom-Munksjö to karty FTA umożliwiające długotrwałe przechowywanie materiału genetycznego DNA. Dzięki technice FTA wszystkie czynności związane z pracą z kwasami nukleinowymi mogą być wykonywane w temperaturze pokojowej – przechowywanie, transport oraz pobieranie próby. Dodatkowo zastrzeżona formuła chemiczna chroni materiał przed degradacją. Próbka umieszczona na karcie może być przechowywana nawet do 20 lat od momentu pobrania!

Kluczowe cechy karty FTA GenSaver:

  • Długoterminowa ochrona DNA przed wysuszonymi plamami mecierzy
  • Wysokiej jakości profile STR i dane NGS
  • ISO 18385: karta FTA GenSaver produkowana jest zgodnie z najwyższymi normami produkcji materiałów eksploatacyjnych do celów kryminalistycznych.
  • Najlepszy możliwy jakościowy i ilościowy odzysk DNA
  • Nadaje się do bezpośredniej amplifikacji DNA z papierowego stempla
  • Możliwość dostosowania projektu graficznego

Karty FTA GenSaver ™ i GenSaver Color ™ przeznaczone są transportu i przechowywania DNA z materiałów biologicznych. Karty te są wykonane z materiału opartego na włóknach z czystych włókien chłonnych funkcjonalizowanych zastrzeżonym preparatem chemicznym mającym na celu zapobieganie degradacji wywołanej przez środowisko w celu długoterminowego zachowania DNA w otoczeniu. Karta GenSaver ™ jest zalecana do pobierania krwi, natomiast karta GenSaver ™ Color jest zalecana do bezbarwnych biopróbek, takich jak ślina, komórki policzkowe i mocz, zmienia kolor na biały w obszarze, na którym pobierana jest próbka biologiczna. Karty GenSaver ™ 2.0 i GenSaver ™ Color 2.0 oferują dodatkowe funkcje, aby zapobiec rozwojowi mikroorganizmów podczas długotrwałego przechowywania DNA.

GenSaver ™ i GenSaver ™ 2.0 są dostępne w różnych standardowych formatach z 1, 2 lub 4 obszarami pobierania próbek na kartę. Biały papier do pobierania krwi i różowy papier do komórek policzkowych, śliny i próbek moczu. Karty te są również dostępne w niestandardowych wzorach zgodnie z potrzebami klientów.

Produkt Opakowanie Miejsca na próbki: Max. objętość próbki (μl): Typ próbki: Max czas przechowywania:
Aplikacje
Ahlstrom GenSaver ™ 25/100 4 125 Krew (barwne) 20 lat -Identyfikacja człowieka (bezpośredni multipleks PCR i ilościowa PCR, STR i NGS genotypowanie)

-Genomika

-Identyfikacja zwierząt
-Badanie plazmidowe
-Identyfikacja transgeniczna

25/100 2
25/100 1
Ahlstrom GenSaver ™ Color 25/100 4 70 Ślina, Wymaz z policzka, Mocz (bezbarwne) 20 lat
25/100 2
25/100 1
Ahlstrom GenSaver ™ 2.0 25/100 4 125 Krew (barwne) 20 lat
25/100 2
25/100 1
Ahlstrom GenSaver ™ Color 2.0 25/100 4 70 Ślina, Wymaz z policzka, Mocz (bezbarwne) 20 lat
25/100 2
25/100 1

Wysokiej jakości profil STR

Dane te uzyskano z genomowego DNA oczyszczonego z 7 μl śliny kobiecej wykrytej na GenSaver Color 2.0
karta, suszona na powietrzu przez 24 godziny, a następnie przechowywana w temperaturze pokojowej przez 10 lat *.
Umiejscowienie Allel 1 Allel 2 Podsumowanie
DS1358 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
vWA 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
D16S539 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
CSF1PO 100% N/D 2 prawidłowe połączenia z 2
TPOX 100% N/D 2 prawidłowe połączenia z 2
Yindel N/D N/D 0 prawidłowe połączenia z 0
AMEL 100% N/D 2 prawidłowe połączenia z 2
D8S1179 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
D21S11 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
D18S51 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
DYS391 N/D N/D 0 prawidłowe połączenia z 0
D2S441 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
D19S433 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
TH01 100% N/D 2 prawidłowe połączenia z 2
FGA 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
D22S1045 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
D5S818 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
D13S317 100% N/D 2 prawidłowe połączenia z 2
D7S820 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
SE33 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
D10S1248 100% N/D 2 prawidłowe połączenia z 2
D1S1656 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
D12S391 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
D2S1338 100% 100% 4 prawidłowe połączenia z 4
Łączna liczba próbek  2
Suma możliwych połączeń alleli  76
Całkowite prawidłowe połączenia alleli 76
Procent dokładności
N/D: nie dotyczy
100%
Dokładność procentowa allelu wymaga 20 loci określone przez profilowanie STR oczyszczonego DNA.
Elektroforegram do amplifikacji STR z oczyszczonego DNA. Całkowita wydajność genomowa DNA oznaczona ilościowo metodą qPCR

Dane dotyczące sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Karta Ahlstrom Zasady ≥ Q20 Odczyt Średnia długość odczytu
GenSaver 18,009,506 16,991,742 206,815 87 bp
GenSaverTM Color 2.0 16,745,432 15,791,494 194,690 86 bp

Dane NGS uzyskane z DNA ekstrahowanego z krwi (GenSaver ™) lub śliny (GenSaver ™ Color 2.0) przechowywanych przez 10 lat w temperaturze otoczenia *. Wysoka jakość danych jest spójna i pokazuje, że sekwencjonowanie nowej generacji jest możliwe nawet po 10 latach przechowywania DNA w temperaturze otoczenia dla obu kart Ahlstrom.

Całkowita wydajność genomowego DNA oczyszczonego z papierowych krążków pobranych z centrum 80 μl ludzkiej krwi wykrytej na karcie GenSaver ™, suszona na powietrzu przez 24 godziny, a następnie przechowywana w temperaturze otoczenia przez 20 lat *. DNA określono ilościowo metodą qPCR.

Karty GenSaver ™ i GenSaver ™ Color 2.0 zapewniają znacznie wyższą wydajność DNA niż karta konkurencji i zapewniają wysokiej jakości profile genetyczne po kilku latach przechowywania w temperaturze otoczenia *.

* Test przeprowadzono w warunkach przyspieszonego starzenia. Trwają badania stabilności w czasie rzeczywistym, aby potwierdzić te wyniki.

Przydatność do bezpośredniej amplifikacji DNA

Umiejscowienie Allel 1 Allel 2 Podsumowanie
DS1358 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
vWA 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D16S539 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
CSF1PO 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
TPOX 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
Yindel 100% N/D 3 prawidłowe połączenia z 3
AMEL 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D8S1179 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D21S11 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D18S51 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
DYS391 100% N/D 3 prawidłowe połączenia z 3
D2S441 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D19S433 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
TH01 100% N/D 3 prawidłowe połączenia z 3
FGA 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D22S1045 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D5S818 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D13S317 100% N/D 3 prawidłowe połączenia z 3
D7S820 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
SE33 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D10S1248 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D1S1656 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D12S391 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
D2S1338 100% 100% 6 prawidłowych połączeń z 6
Łączna liczba próbek  3
Suma możliwych połączeń alleli  132
Całkowite prawidłowe połączenia alleli 132
Procent dokładności
N/D: nie dotyczy
100%

STR Elektroforegram z bezpośredniej amplifikacji DNA z papierowego krążka 1,2 mm pobranego ze środka wysuszonych plam krwi zebranych na karcie GenSaver ™.

T0 45d przechowywania w otoczeniu Analiza żelu agarozowego (1XTAE, 0,8% agarozy) bezpośredniej amplifikacji produktu PCR 7,5 kb (gen Beta-globin, gen pojedynczej kopii) z krążków 1,2 mm pobranych z centrum 80 μl wysuszonych plam krwi zebranych na GenSaver ™ karta.
Konkurencja GenSaver Konkurencja GenSaver M
T0 20 lat przechowywania w otoczeniu Analiza żelu agarozowego (1XTAE, 1,2% agaroza) bezpośredniej amplifikacji produktu PCR o 500 pz (gen katepsyny K, gen pojedynczej kopii) z krążków 1,2 mm pobranych z centrum 80 μl wysuszonej plamy krwi zebranej na karcie GenSaver ™ .
Konkurencja GenSaver Konkurencja GenSaver M

Karta GenSaver ™ jest w pełni kompatybilna do bezpośredniej amplifikacji DNA z dysku papierowego, eliminując w ten sposób etap ekstrakcji.

Antimicrobial activity of GenSaver™ 2.0 and GenSaver™ Color 2.0

Strefy hamowania wzrostu Bacillus subtilis (zaszczepione na klasycznej pożywce 105 CFU / ml) hodowane w obecności dysków GenSaver ™ 2.0 (po lewej) i GenSaver ™ Color 2.0 (po prawej).

Strefy hamowania wzrostu Aspergillus niger (zaszczepione na pożywce odżywczej Sabouraud 105 zarodników / ml) hodowane w obecności dysków GenSaver ™ 2.0 (po lewej) i GenSaver ™ Color 2.0 (po prawej).

NAPISZ INFO@NOVAZYM.PL LUB ZADZWOŃ 61 610 39 10

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.