antibiotics

WYKRYWANIE POZOSTAŁOŚCI ANTYBIOTYKÓW

food-pathogens5

PATOGENY OBECNE W ŻYWNOŚCI

peptides

BIOAKTYWNE PEPTDYDY I ZWIĄZKI

d

industrial uses of enzymes

ENZYMY TECHNICZNE I KONSERWANTY ŻYWNOŚCI

entry

MRA2

MIKROBIOLOGICZNA OCENA RYZYKA (MRA)

d