Novazym Egg panel tests

New rapid tools for detection antibiotics in eggs. Availbe both visual and semi-automatic detection.

Description

Novazym Egg panel tests – badanie pozostałości antybiotyków w jajach kurzych i produktach suchych.

W celu oceny pozostałości antybiotyków w jajach surowych i suszu jajecznym proponujemy następujące zestawy testów:

  1. Novazym 3 Sensor BTS Test (B-laktamy & Tetracykliny & Sulfonamidy). Zestaw przeznaczony do jednoczesnej detekcji pozostałości antybiotyków z 3 grup  – ß-lactamów,  Tetracyklin oraz z grupy Sulfonamidów.

Zakres walidacji testu w stosunku do antybiotyków należących do poszczególnych grup:

Tetracykliny Linia Testowa Limit Detekcji
Tetracyklina T 60-80ug/Kg (ppb)
Oksytetracyklina T 60-80ug/Kg (ppb)
Chlorotetracyklina T 60-80ug/Kg (ppb)
Doksycyklina T 60-80ug/Kg (ppb)
ß-Laktamy Linia Testowa Limit Detekcji
Benzylopenicylina B 6-8ug/Kg (ppb)
Ampicylina B 8-10ug/Kg (ppb)
Amoksycylina B 20-40ug/Kg (ppb)
Oksacylina B 50-70ug/Kg (ppb)
Kloksacylina B 30-50ug/Kg (ppb)
Dikloksacylina B 30-50ug/Kg (ppb)
Nafcylina B 200ug/Kg (ppb)
Cefquinome B 200ug/Kg (ppb)
Cefacetrile B 300ug/Kg (ppb)
Cefalonium B 20ug/Kg (ppb)
Cefalotin B 40ug/Kg (ppb)
Cefoperazon B 20ug/Kg (ppb)
Cefapirin B 60-80ug/Kg (ppb)
Ceftiofur B 1000ug/Kg (ppb)
Cefazolina B 150-200ug/Kg (ppb)
Sulfonamidy Linia Testowa Limit Detekcji
Sulfadimidyna S 5-8ug/Kg (ppb)
Sulfisomidyna S 8-10ug/Kg (ppb)
Sulfachloropirydazyna S 20-40ug/Kg (ppb)
Sulfamerazyna S 8-10ug/Kg (ppb)
Sulfametizol S 60-80ug/Kg (ppb)
Sulfametoksydiazyna S 15-25ug/Kg (ppb)
Sulfametoksypirydazyna S 30-50ug/Kg (ppb)
Sulfamoksol S 50-70ug/Kg (ppb)
Sulfachloropirazyna S 10-15ug/Kg (ppb)
Sulfamonometoksyna S 8-10ug/Kg (ppb)
Sulfadiazyna S 30-50ug/Kg (ppb)
Sulfametizol S 100-120ug/Kg (ppb)
Sulfachinoksalina S 200ug/Kg (ppb)
Sulfadoksyna S 20-40ug/Kg (ppb)
Sulfametoksazol S 1000-1500 (ppb)
Sulfapirydyna S 100-120ug/Kg (ppb)
Sulfatiazol S 800ug/Kg (ppb)
  1. Novazym 4 Sensor BTSC Test (B-laktamy & Tetracykliny & Streptomycyna & Chloramfenikol). Zestaw przeznaczony do jednoczesnej detekcji pozostałości antybiotyków z 4 grup:  ß-laktamów & Tetracyklin & Streptomycyny oraz Chloramfenikolu. Od w/w 3-sensora odróżnia go inny próg detekcji (cut-off) dla poszczególnych grup antybiotyków.

Zakres walidacji testu w stosunku do antybiotyków należących do poszczególnych grup dla 4-sensor:

Tetracykliny Linia Testowa Limit Detekcji
Tetracyklina T 10ug/Kg (ppb)
Oksytetracyklina T 10ug/Kg (ppb)
Chlorotetracyklina T 10ug/Kg (ppb)
Doksycyklina T 10ug/Kg (ppb)
ß-Laktamy Linia Testowa Limit Detekcji
Benzylopenicylina B 1,5-2ug/Kg (ppb)
Ampicylina B 3-4ug/Kg (ppb)
Amoksycylina B 4-5ug/Kg (ppb)
Oksacylina B 6-8ug/Kg (ppb)
Kloksacylina B 6-8ug/Kg (ppb)
Dikloksacylina B 6-8ug/Kg (ppb)
Nafcylina B 20-30ug/Kg (ppb)
Cefquinome B 15-20ug/Kg (ppb)
Cefacetrile B 100ug/Kg (ppb)
Cefalonium B 18-20ug/Kg (ppb)
Cefalotin B 80ug/Kg (ppb)
Cefoperazon B 40-50ug/Kg (ppb)
Cefapirin B 50-60ug/Kg (ppb)
Ceftiofur B 90-100ug/Kg (ppb)
Streptomycyna Linia Testowa Limit Detekcji
Streptomycyna S 100ug/Kg (ppb)
Dihydrostreptomycyna S 200ug/Kg (ppb)
Chloramfenikol Linia Testowa Limit Detekcji
Chloramfenikol CAP 0.3ug/Kg
  1. Novazym NFT Test (Neomycyna & Florfenikol & Tiamfenikol). Zestaw przeznaczony do wykrywania obecności antybiotyków Neomcyny, Florfenikolu oraz Tiamfenikolu w jajach surowych i suszonych.

Zakres walidacji testu w stosunku do poszczególnych antybiotyków:

NFT TEST Linia Testowa Limit Detekcji
Neomycyna N 30-50ug/Kg (ppb)
Florfenikol F 5-8ug/Kg (ppb)
Tiamfenikol F 5-8ug/Kg (ppb)

 

  1. Novazym FQNE Test (Fluorochinolony & Erytromycyna). Zestaw przeznaczony do wykrywania obecności antybiotyków Fluorochinolonów oraz Erytromycyny w jajach surowych i suszonych.

Zakres walidacji testu w stosunku do antybiotyków należących do poszczególnych grup:

Fluorochinolony Linia Testowa Limit Detekcji
Enrofloksacyna F 30-50ug/Kg (ppb)
Flumequine F 200-400ug/Kg (ppb)
Danofloxain F 60-80ug/Kg (ppb)
Difloksacyna F 60-80ug/Kg (ppb)
Norfloksacyna F 60-80ug/Kg (ppb)
Enoksacyna F 100-150ug/Kg (ppb)
Sarafloksacyna F 150-200ug/Kg (ppb)
Ofloksacyna F 40-60ug/Kg (ppb)
Cyprofloksacyna F 30-50ug/Kg (ppb)
Pefloksacyna F 40-60ug/Kg (ppb)
Kwas oksolinowy F 200ug/Kg (ppb)
Marbofloksacyna F 30-50ug/Kg (ppb)
Fleroksacyna F 40-60ug/Kg (ppb)
Kwas nalidyksowy F 80-100ug/Kg (ppb)
Lomefloksacyna F 40-60ug/Kg (ppb)
Erytromycyna Linia Testowa Limit Detekcji
Erytromycyna E 8-10ug/Kg (ppb)
  1. Novazym TT Test (Tylozyna & Tylmikozyna). Zestaw przeznaczony do wykrywania obecności antybiotyków tylozyny i tylmikozyny w jajach surowych i suszonych.

Zakres walidacji testu w stosunku do antybiotyków należących do poszczególnych grup:

TT TEST Linia Testowa Limit Detekcji
Tylozyna T 15-20ug/Kg (ppb)
Tylmikozyna T 24-32ug/Kg (ppb)
  1. Novazym K Sensor (Kolistyna). Zestaw przeznaczony do wykrywania obecności antybiotyku kolistyny w jajach surowych i suszonych.

LOD testu na kolistynę:

Kolistyna Linia Testowa Limit Detekcji
Kolistyna T 10 ppb

 

Reviews

There are no reviews yet.


Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.