Szybki test Novazym Grypa A+B (Influenza)

Szybki test Novazym Grypa A+B (Influenza) jest testem immunochromatograficznym, służącym do jakościowego wykrywania antygenów grypy A i B w wymazach z nosa, gardła i próbach zebranych metodą apsiracyjną. Z założenia ma wspomagać szybką diagnostykę różnicową infekcji wirusami grypy A i B.

Opis

Szybki test Novazym Grypa A+B (Influenza) | Szybki test do jakościowego wykrywania wirusa grypy A i wirusa grypy B w wymazach z gardła lub z nosa.

PRZEZNACZENIE

Szybki test Novazym Grypa A+B (Influenza) jest testem immunochromatograficznym, służącym do jakościowego wykrywania antygenów grypy A i B w wymazach z nosa, gardła i próbach zebranych metodą apsiracyjną. Z założenia ma wspomagać szybką diagnostykę różnicową infekcji wirusami grypy A i B.

WPROWADZENIE

Grypa jest wysoce zakaźną, ostrą wirusową infekcją dróg oddechowych. Transmisja grypy zachodzi łatwo drogą kropelkową przez kaszlenie i kichanie.1 Epidemie grypy przychodzą każdego roku w okresie jesienno-zimowym. Wirusy grypy typu A są bardziej rozpowszechnione niż wirusy grypy typu B. Typ A jest związany z większością poważnych epidemii grypy, podczas gdy infekcje typem B są zazwyczaj łagodniejsze. Złotym standardem diagnostyki laboratoryjnej jest 14-dniowa kultura komórkowa jednej z linii komórek umożliwiających wzrost wirusa grypy.2 Hodowla komórkowa ma ograniczoną użyteczność kliniczną z racji zbyt późnego uzyskania wyników i nie umożliwia szybkiej i skutecznej interwencji u pacjenta. RT-PCR jest nowszą metodą, generalnie bardziej czułą niż hodowla komórkowa, z lepszym wskaźnikiem wykrywalności o 2-23% względem hodowli komórek. Mimo wszystko, RT-PCR jest drogi, skomplikowany i musi być wykonany w specjalistycznym laboratorium. Szybki test Novazym Grypa A+B (Influenza) wykrywa jakościowo obecność antygenów wirusów grypy A i/lub B z wymazów z nosa, gardła lub metody aspiracyjnej, zapewniając wyniki w ciągu 15 minut. Test wykorzystuje specyficzne przeciwciała przeciwko wirusom grypy A i B do selektywnej detekcji antygenów grypy A i B w próbkach wymazu z nosa, gardła lub metody aspiracyjnej.

ZASADY DZIAŁANIA

Szybki test Novazym Grypa A+B (Influenza) jest testem jakościowym  z przepływem bocznym do detekcji nukleoprotein grypy A i B w próbkach z wymazów z nosa, gardła i metody aspiracyjnej. W tym teście, specyficzne przeciwciała przeciw nukleoproteinom grypy A i B są oddzielnie umieszczone w regionie linii testowych kasetki. W trakcie testu wyekstrahowana próbka oddziałuje z powleczonymi na membranie przeciwciałami przeciw grypie A i/lub B. Mieszanina migruje wzdłuż membrany, reagując z przeciwciałami przeciwko grypie A i/lub grypie B i generuje jedną lub dwie barwne linie w obszarach testowych. Obecność jednej lub dwóch linii w obszarze testowym oznacza wynik pozytywny. Barwna linia zawsze pojawi się w obszarze kontrolnym, jeśli test został przeprowadzony prawidłowo i stanowi kontrolę proceduralną.

ODCZYNNIKI

Membrana jest wstępnie powleczona przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko grypie typu A i antygenom typu B w obszarze linii testowej.

OSTRZEŻENIA

 1. Tylko do profesjonalnego użytku in vitro. Nie używać po upływie daty ważności.
 2. Nie używać, jeśli opakowanie testu jest uszkodzone.
 3. Wszystkie próbki należy traktować jako potencjalnie niebezpieczne. Podczas całej procedury przestrzegaj ustalonych środków ostrożności przed zagrożeniami mikrobiologicznymi.
 4. Postępuj zgodnie ze standardowymi procedurami prawidłowej utylizacji próbek.

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Test powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej (2-30°C). Test jest stabilny aż do daty ważności widniejącej na opakowaniu. Test musi pozostać w zamkniętym opakowaniu aż do momentu użycia. Nie należy go zamrażać. Nie używać po upływie daty ważności.

PRZYGOTOWYWANIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK

Wymaz nosowo-gardłowy Wymaz z gardła Aspirat nosowy
Włóż ostrożnie sterylną główkę patyczka do jamy nosowej przez nozdrze i zbierz wymaz przez kilkukrotne obkręcanie patyczka. Włóż ostrożnie sterylną główkę patyczka do gardła i zbierz wymaz z tylnej części gardła i migdałka podniebiennego przez kilkukrotne ich przetarcie oraz upewnij się, że ślina nie dotknie patyczka. Podłącz cewnik aspiratora do zatrzasku, który jest połączony z aspiratorem. Włóż cewkę do jamy nosowej przez nozdrze. Uruchom aspirator. Zbierz próbkę z nosa. Zanurz sterylna główkę patyczka w zebranej próbce i upewnij się, że próbka przyczepiła się do główki.

 

MATERIAŁY

Materiały zapewniane

 • Kasetka testowa
 • Odczynnik ekstrakcyjny
 • Probówki ekstrakcyjne
 • Sterylne patyczki
 • Ulotka
 • Stacja robocza
 • Końcówki do probówek ekstrakcyjnych

Materiały wymagane, ale niezapewniane:

 • Minutnik
 • Urządzenie do metody aspiracyjnej

PROCEDURA WYKONANIA TESTU

Doprowadź test, próbki, bufor i kontrole do temperatury pokojowej (15-30°C) przed przeprowadzeniem testu.

 1. Wyjmij test z szczelnie zamkniętego woreczka foliowego i użyj go jak najszybciej. Najlepsze wyniki zostaną uzyskane, jeśli badanie zostanie przeprowadzone natychmiast po odpakowaniu.
 2. Umieść probówkę ekstrakcyjną w stacji roboczej. Trzymaj butelkę z odczynnikiem ekstrakcyjnym do góry dnem. Ściśnij butelkę i pozwól roztworowi samemu wpłynąć do probówki ekstrakcyjnej, bez dotykania ścianek probówki. Dodaj 10 kropel odczynnika ekstrakcyjnego (ok. 400ul) do probówki ekstrakcyjnej. Spójrz na ilustrację 1.
 3. Umieść patyczek z wymazem w probówce ekstrakcyjnej. Przekręcaj patyczkiem z wymazem przez około 10 sekund naciskając główką dno probówki, żeby uwolnić antygen z wymazu. Spójrz na ilustrację 2.
 4. Wyjmij patyczek przyciskając główkę do wnętrza probówki, aby jak najwięcej cieczy zostało w probówce a nie w główce patyczka. Odrzuć patyczek zgodnie z Twoim protokołem usuwania odpadów stanowiących zagrożenie biologiczne. Spójrz na ilustrację 3.
 5. Załóż końcówkę do odmierzania kropli na probówce ekstrakcyjnej. Umieść kasetę testową na czystej i poziomej powierzchni. Spójrz na ilustrację 4.
 6. Nanieś trzy krople (około 120 ul) roztworu do studzienki na próbkę i zacznij odmierzać czas.
 7. Poczekaj, aż pojawi/ą się linia/e. Odczytaj wynik po 15 minutach. Nie odczytuj i nie interpretuj wyników po 20 minutach i więcej.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

(Proszę odnieść się do ilustracji powyżej)

POZYTYWNA Grypa A:* Pojawiają się dwie wyraźne barwne linie. Jedna barwna linia w obszarze kontrolnym (C) i druga barwna linia w obszarze grypy A (A). Dodatni wynik w regionie grypy A wskazuje, że antygen grypy A został wykryty w badanej próbce.

POZYTYWNA Grypa B:* Pojawiają się dwie wyraźne barwne linie. Jedna barwna linia w obszarze kontrolnym (C) i druga barwna linia w obszarze grypy B (B). Dodatni wynik w regionie grypy B wskazuje, że antygen grypy B został wykryty w badanej próbce.

POZYTYWNA Grypa A i grypa B:* Pojawiają się trzy barwne linie. Jedna barwne linia w obszarze kontrolnym (C), a dwie barwne linie pojawiają się w obszarze grypy A (A) i obszarze grypy B (B). Wynik dodatni w regionie grypy A i grypy B wskazuje, że w próbce wykryto antygen grypy A i antygen grypy B.

* UWAGA: Intensywność barwna w obszarach linii testowej (A lub B) będzie się różnić w zależności od ilość antygenu grypy A lub B obecnego w próbce. Tak więc każdy odcień koloru w obszarach testowych (A lub B) należy uznać za wynik pozytywny.

NEGATYWNY: W obszarze kontrolnym (C) pojawia się jedna barwna linia. Brak wyraźnej barwnej linii w obszarach linii testowej (A lub B).

NIEPRAWIDŁOWY: Linia kontrolna nie pojawia się. Niewystarczająca objętość próbki lub nieprawidłowe procedury są najbardziej prawdopodobnymi przyczynami nieprawidłowego wyniku. Przejrzyj procedurę i powtórz badanie przy pomocy nowego testu. Jeśli problem będzie się powtarzał, zaprzestań korzystania z zestawu testowego i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

KONTROLA JAKOŚCI

Wewnętrzna kontrola jakości

W teście zawarta jest wewnętrzna kontrola prawidłowego wykonania procedury badania. Czerwona linia pojawiająca się w obszarze linii kontrolnej (C) jest wewnętrzną pozytywną kontrolą proceduralną. Potwierdza to, że została dodana wystarczającą objętość próbki i test został prawidłowo przeprowadzony. Czyste tło jest wewnętrzną negatywną kontrolą procedury. Jeśli test działa poprawnie, tło w obszarze wyniku powinno być w kolorze od białego do jasnego różu i nie powinno zakłócać możliwości odczytu wyniku testu.

Zewnętrzna kontrola jakości

Kontrole nie są zawarte w tym zestawie. Zaleca się przetestowanie kontroli dodatnich i ujemnych jako wyraz dobrej praktyki laboratoryjnej w celu potwierdzenia procedury testowej i zweryfikowania prawidłowego wykonania testu.

OGRANICZENIA

 1. Test jest przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku in vitro i służy do wykrywania wirusa grypy A i / lub B w wymazach z nosa, gardła lub nosowych próbek aspiracyjnych. Nie można przy jego pomocy określić ilości ani szybkości wzrostu stężenia wirusa grypy A i / lub B.
 2. Test wskazuje tylko na obecność wirusa grypy A i / lub B w badanej próbce.
 3. Podobnie jak w przypadku wszystkich testów diagnostycznych, wszystkie wyniki należy interpretować łącznie z innymi badaniami klinicznymi.
 4. Wynik ujemny wskazuje, że stężenie wirusa grypy A i / lub B obecnego w wymazie znajduje się poniżej wykrywalnego poziomu testu. Wynik ujemny powinien być potwierdzony na hodowli komórek.
 5. Nadmiar krwi lub śluzu na próbce wymazu może zakłócać wyniki testu i może dać wynik fałszywie dodatni.
 6. Dokładność testu zależy od jakości próbki wymazu. Fałszywie negatywne wyniki mogą wynikać z niewłaściwego sposobu pobierania lub przechowywania próbek.
 7. Aerozole do nosa stosowane w wysokich stężeniach mogą zakłócać wyniki, powodując nieprawidłowe wyniki.
 8. Dodatni wynik dla grypy A i / lub B nie wyklucza współistniejącej koinfekcji innym patogenem.

OCZEKIWANE WARTOŚCI
Test porównano z wiodącym komercyjnym  testem RT-PCR. Korelacja między tymi dwoma systemami wynosi ponad 97%.

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI

Czułość, swoistość i dokładność

Test został oceniony na podstawie próbek uzyskanych od pacjentów. RT-PCR jest stosowany jako metoda referencyjna dla testu. Próbki zostały uznane za dodatnie, jeśli RT-PCR wykazał wynik dodatni. Próbki uznano za ujemne,  jeśli RT‑PCR wskazał wynik ujemny.

 

Próbka wymazu z jamy nosowo-gardłowej Typ A Typ B
RT-PCR Całkowicie RT-PCR Całkowicie
Pozytywny Negatywny Pozytywny Negatywny
Grypa A+B Pozytywny 100 2 102 85 2 87
Negatywny 1 180 181 2 200 202
Całkowicie 101 182 283 87 202 289
Relatywna czułość 99,0% 97,7%
Relatywna specyficzność 98,9% 99,0%
Dokładność 98,9% 98,6%

 

Próbka wymazu z gardła Typ A Typ B
RT-PCR Całkowicie RT-PCR Całkowicie
Pozytywny Negatywny Pozytywny Negatywny
Grypa A+B Pozytywny 58 1 59 65 1 66
Negatywny 3 150 153 4 162 166
Całkowicie 61 151 212 69 163 232
Relatywna czułość 95,1% 94,2%
Relatywna specyficzność 99,3% 99,4%
Dokładność 98,1% 97,8%

 

Próbka wymazu z nosa Typ A Typ B
RT-PCR Całkowicie RT-PCR Całkowicie
Pozytywny Negatywny Pozytywny Negatywny
Grypa A+B Pozytywny 46 2 48 94 1 95
Negatywny 0 241 241 2 158 160
Całkowicie 46 243 289 96 159 255
Relatywna czułość 100,0% 97,9%
Relatywna specyficzność 99,2% 99,4%
Dokładność 99,3% 98,8%

 

Reaktywność z ludzką linią wirusa grypy

Szybki test Novazym Grypa A+B (Influenza) został przetestowany następującymi liniami ludzkiego wirusa grypy i pojawiła się wyraźna linia na odpowiednim obszarze linii testowej:

Wirus grypy A Wirus grypy B
A/NWS/33 10(H1N1)
A/Hong Kong/8/68(H3N2)
A/Port Chalmers/1/73(H3N2)
A/WS/33(H1N1)
A/New Jersey/8/76(HswN1)
A/Mal/302/54(H1N1)
A/chicken/Yuyao/2/2006 (H5N1)
A/swine/Hubei/251/2001 (H9N2)
A/Duck/Hubei/216/1983(H7N8)
A/Duck/Hubei/137/1982(H10N4)
A/Anhui/1/2013 (H7N9)
B/R5
B/Russia/69
B/Lee/40
B/Hong Kong/5/72

Testowanie specyficzności różnych linii wirusowych

Opis Poziom testowy
Ludzki adenovirus C 5.62 x 105 TCID50/ml
Ludzki adenovirus B 1.58 x 104 TCID50/ml
Adenovirus typu 10 3.16 x 103 TCID50/ml
Adenovirus typu 18 1.58 x 104 TCID50/ml
Ludzki koronavirus OC43 2.45 x 106 LD50/ml
Koksakiwirus A9 2.65 x 104 LD50/ml
1.58 x 105 TCID50/ml
Koksakiwirus B5 1.58 x 107 TCID50/ml
Ludzki herpeswirus 5 1.58 x 104 TCID50/ml
Echowirus 2 3.16 x 105 TCID50/ml
Echowirus 3 1 x 104 TCID50/ml
Echowirus 6 3.16 x 106 TCID50/ml
Wirus opryszczki zwykłej 1 1.58 x 106 TCID50/ml
Ludzki herpeswirus 2 2.81 x 105 TCID50/ml
Ludzki Rinowirus 2 2.81 x 104 TCID50/ml
Ludzki Rinowirus 14 1.58 x 106 TCID50/ml
Ludzki Rinowirus 16 8.89 x 106 TCID50/ml
Odra 1.58 x 104 TCID50/ml
Świnka 1.58 x 104 TCID50/ml
Wirus Sendaj 8.89 x 107 TCID50/ml
Wirus paragrypy 2 1.58 x 107 TCID50/ml
Wirus paragrypy 3 1.58 x 108 TCID50/ml
Syncytialny wirus oddechowy 8.89 x 104 TCID50/ml
Ludzki syncytialny wirus oddechowy 1.58 x 105 TCID50/ml
Różyczka 2.81 x 105 TCID50/ml
Wirus ospy wietrznej i półpaśca 1.58 x 103 TCID50/ml

TCID50 = dawka infekcyjna hodowli tkankowej to rozcieńczenie wirusa, które w warunkach analizy jest zdolne zainfekować 50% zaszczepionych kultur.

LD50 = dawka letalna to rozcieńczenie wirusa, które w warunkach analizy jest zdolne uśmiercić 50% zaszczepionych myszy.

Dokładność

Wewnątrz analizy i między analizami

Dokładność wewnątrz analizy i między analizami została określona wykorzystując pięć odmian z próbek standardowej kontroli grypy. Trzy różne partie szybkiego testu kasetkowego Szybki test Novazym Grypa A+B (Influenza) zostały sprawdzone próbkami negatywnymi, osłabionymi liniami wirusa grypy A i B, zjadliwymi liniami wirusa grypy A i B. Dziesięć replikatów z każdego poziomu zostało przetestowane każdego dnia przez 3 kolejne dni. Odmiany poprawnie zidentyfikowano>99% czasu.

Reaktywność krzyżowa

Następujące organizmy przetestowano przy stężeniu 1.0×108org/ml i wszystkie uzyskały wynik negatywny używając Szybki test Novazym Grypa A+B (Influenza)

Arcanobacterium Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans Staphylococcus aureus subspaureus
Corynebacterium Staphylococcus epidermidis
Enterococcus faecalis Staphylococcus saprophylicus
Enterococcus faecium Streptococcus agalactiae
Escherichia coli Streptococcus bovis
Haemophilus Streptococcus dysgalatiae / subsp.dysgalatiae
Moraxella catarrhalis Streptococcus oralis formerly Streptococcus
Neisseria gonorrhoeae Streptococcus pneumoniae
Neisseria lactamica Streptococcus pygenes
Nesseria subllava Streptococcus salivarius
Proleus vulgaris Streptococcus sp group F.type 2

BIBLIOGRAFIA

 1. Williams, KM, Jackson MA, Hamilton M. (2002) Rapid Diagnostic Testing for URIs in Children; Impact on Physician Decision Making and Cost. Infec. Med. 19(3): 109-111.
 2. Betts, R.F. 1995. Influenza virus, p. 1546-1567. In G.L. Mandell, R.G. Douglas, Jr. and J.E. Bennett (ed.), Principle and practice of infectious diseases, 4th ed. Churchill Livingstone, Inc., New York, N.Y.
 3. WHO recommendations on the use of rapid testing for influenza diagnosis, World Health Organisation, July 2005.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.