Jednoetapowy test wykrywający wirusa grypy A+B

Test One Step Assay Influenza A+B firmy Novamed jest szybkim chromatograficznym testem immunologicznym do jakościowego wykrywania grypy typu A [w tym podtypu A (H1N1) i A (H3N2)] oraz antygenów typu B w ludzkich próbkach nosogardzieli.

Opis

Jednoetapowy test wykrywający wirusa grypy A+B

Szybki, jednoetapowy test do jakościowego wykrywania antygenów grypy A + B w ludzkich próbkach nosowo-gardłowych (wymaz, płukanie jamy nosowo-gardłowej i aspiracja)

PRZEZNACZENIE
Test One Step Assay Influenza A+B firmy Novamed jest szybkim chromatograficznym testem immunologicznym do jakościowego wykrywania grypy typu A [w tym podtypu A (H1N1) i A (H3N2)] oraz antygenów typu B w ludzkich próbkach nosogardzieli.

STRESZCZENIE
Grypa jest spowodowana przez wirus, który atakuje głównie górne drogi oddechowe – nos, gardło i oskrzela, a czasem także płuca. Infekcja zwykle trwa około tygodnia. Charakteryzuje się nagłą wysoką gorączką, bólami mięśni i głowy , a także złym samopoczuciem, kaszlem, bólem gardła i zapaleniem błony śluzowej nosa. Większość ludzi odzyskuje zdrowie w ciągu jednego do dwóch tygodni bez konieczności leczenia. Grypa u osób w bardzo młodym wieku, starszych oraz cierpiących na schorzenia, takie jak choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, choroby nerek lub serca oraz grypa, stanowi  poważne ryzyko. U tych osób zakażenie może prowadzić do poważnych powikłań chorób podstawowych, zapalenia płuc i śmierci. Obecnie krążące wirusy grypy, które powodują chorobę, dzielą się na dwie grupy: A i B. Grypa A ma dwa podtypy ważne dla ludzi: A (H3N2) i A (H1N1), z których pierwszy jest obecnie związany z większością zgonów . Wirusy grypy są określane przez dwa różne składniki białkowe, znane jako antygeny, na powierzchni wirusa. Są to cechy przypominające kolce zwane hemaglutyniną (H) i składnikami neuraminidazy (N). Od czasu do czasu zgłaszano przypadki ogniska i sporadyczne zakażenia człowieka grypą świńską lub ptasią.

ZASADY DZIAŁANIA
Jednoetapowy test grypy A + B jest jakościowym testem immunologicznym wykrywającym antygeny grypy typu A i B oraz A lub B w próbkach z ludzkiej nosogardzieli. Membrana jest wstępnie powleczona przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko grypie typu A i antygenom typu B w obszarze linii testowej. Podczas badania próbka reaguje z cząstką pokrytą przeciwciałami przeciw grypie. Mieszanina porusza się w górę membrany przez działanie kapilarne. W przypadku wyniku dodatniego, specyficzne przeciwciała obecne na membranie będą reagować z koniugatem mieszaniny i wytworzyć jedną (A / B) lub dwie linie czerwone (A i B). Zielony pasek zawsze pojawia się w linii kontrolnej i służy jako weryfikacja, że dodano wystarczającą objętość, uzyskano właściwy przepływ oraz jako wewnętrzną kontrolę dla odczynników.

KOMPONENTY ZESTAWÓW
Każdy zestaw testowy Influenza A+B zawiera wszystko, co jest potrzebne do wykonania 20 testów:
• Aparaty do reakcji magnetycznych firmy Novamed na grypę A + B -20szt.
• Fiolki do pobierania próbek – 20szt.
• Bufor B (do próbek) – 1szt.
• Jałowe waciki – 20szt.
• Kontrola pozytywna – 1szt.
• Ulotka z instrukcjami – 1szt.

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ
1. Składniki zestawu do testów jednoetapowych należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej (od +4 ℃ do + 30 ℃).
2. Nie zamrażaj zestawu testowego.
3. Zestaw jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie opakowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
-Wyłącznie do profesjonalnych zastosowań diagnostycznych in vitro.
-Nie używaj po upływie daty ważności.
– Test powinien pozostać w zamkniętym opakowaniu do momentu użycia.
-Nie używaj testu, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
– Przestrzegaj zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – noś odzież ochronną, używaj rękawiczek, nie jedz, nie pij i nie pal w pobliżu.
-Wszystkie próbki powinny być uważane za potencjalnie niebezpieczne i traktowane w taki sam sposób, jak czynnik zakaźny.
– Po badaniu test należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika dla zagrożeń biologicznych.
– Badanie należy przeprowadzić w ciągu 2 godzin po otwarciu opakowania.

 

POBIERANIE I PRZYGOTOWYWANIE PRÓBEK
Metoda wymazów:
-Włóż wacik przez nozdrza do tylnej nosogardzieli.
-Obróć wacik kilka razy, aby uzyskać zainfekowane komórki.
– Aby uzyskać optymalną próbkę, powtórz procedurę, używając drugiego nozdrza.
Metoda aspiracyjna (aparat ssący, cewnik sterylny):
-Wkrop kilka kropel roztworu soli fizjologicznej do obu nozdrzy.
– Umieść cewnik przez nozdrza do tylnej części nosogardła.
– Zastosuj delikatne ssanie, używając ruchu obrotowego, powoli wyjmij cewnik.
– Aby uzyskać optymalną próbkę, powtórz procedurę, używając drugiego nozdrza. Wyślij natychmiast próbki do laboratorium (czułość zmniejsza się w miarę upływu czasu)
Podczas przechowywania i transportu próbka powinna przebywać w temperaturze 2-4℃.

PROCEDURA

Przed badaniem doprowadź testy, próbki, kontrole i bufor do temperatury pokojowej (15-20℃). Nie otwieraj opakowania, dopóki nie będziesz gotowy do wykonania testu.
Metoda wymazów:
1.Dodaj 15 kropli buforu do rozcieńczania próbek do czystej probówki (dostarczonej w zestawie).
2. Umieść wymaz z gardła w fiolce z zakraplaczem. Wymieszaj wacik, obracając go co najmniej 5 razy. Następnie usuń nadmiar płynu z wacika, obracając wacik do wnętrza fiolki.
3. Wyrzucić wymazówkę do pojemnika na niebezpieczne odpady.
Metoda aspiracyjna (aparat ssący, cewnik sterylny):
Użyj osobnej pipety i probówki do badań dla każdej próbki. Dodaj próbkę do płukania jamy nosowo-gardłowej lub aspiruj próbkę (6 kropli lub 300 ul) do probówki testowej lub fiolki. Dodaj bufor B (3 krople lub 150ul) i wymieszaj. Wyjmij kasetę testową z zamkniętego opakowania i użyj go tak szybko, jak to możliwe. Użyj osobnej kasety dla każdej próbki. Dodaj 4 krople za pomocą dostarczonego jednorazowego wkraplacza do dołka (S) kasety testowej i uruchom zegar. Wynik należy odczytać po 10 minutach od momentu pobrania próbki.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

POZYTYWNY:
Grypa A próbka pozytywna: Dwie linie pojawiają się w środkowym oknie – czerwona linia testowa oznaczona literą T1 i zielona linia kontrolna oznaczona literą C.
Grypa B próbka pozytywna: Dwie linie pojawiają się w środkowym oknie – czerwona linia testowa oznaczona literą T2 i zielona linia kontrolna oznaczona literą C.
NEGATYWNY:
Tylko jedna zielona linia pojawia się w obszarze linii kontrolnej oznaczonej literą C (linia kontrolna).
NIEWAŻNY:
Całkowity brak zielonej linii kontrolnej bez względu na pojawienie się czerwonych linii testowych. Uwaga: Niewystarczająca objętość próbki, niewłaściwe techniki proceduralne lub złe przechowywanie odczynników są najbardziej prawdopodobnymi przyczynami awarii linii sterującej. Przejrzyj procedurę i powtórz test za pomocą nowego testu. Jeśli problem nadal występuje, zaprzestań korzystania z zestawu testowego i skontaktuj się z dystrybutorem.

UWAGI DOTYCZĄCE INTERPREATACJI WYNIKÓW
Intensywność czerwonych linii testowych w obszarze linii wyników (T1 i T2) będzie się różnić w zależności od stężenia antygenów w próbce. Jednakże ani wartość ilościowa, ani tempo wzrostu antygenów nie mogą być określone przez ten test.

KONTROLA JAKOŚCI
W teście uwzględniono wewnętrzne kontrole proceduralne:
Zielona linia pojawiająca się w obszarze linii kontrolnej (C) potwierdza wystarczającą objętość próbki i właściwą technikę wykonywania testu.

OCZEKIWANE WARTOŚCI
Wirusy grypy typu A i B powodują epidemie chorób prawie każdej zimy. W Stanach Zjednoczonych te zimowe epidemie grypy mogą powodować choroby u 10% do 20% ludzi i są powiązane ze średnią liczbą 36 000 zgonów i ponad 200 000 hospitalizacji rocznie.

CHARAKTERYSTYKA

Czułość i swoistość
Różne rozcieńczenia ekstraktu wirusa badano bezpośrednio w buforze do próbek lub dodawano do ujemnej próbki nosowej zgodnie z instrukcjami zestawu.
Wykrywanie grypy typu A i B oraz A lub B za pomocą testu Influenza A + B wykazało > 99% czułości w porównaniu z innym komercyjnym szybkim testem oraz > 99% swoistości w porównaniu z komercyjnym szybkim testem.

Reaktywność krzyżowa
Nie ma reaktywności krzyżowej z częstymi patogenami układu oddechowego, innymi organizmami i substancjami sporadycznie obecnymi w próbkach nosogardzieli:
-Rezwirusowy wirus syncytialny
-Adenovirus

OGRANICZENIA
1. Test będzie jedynie wskazywał na obecność grypy w próbce (wykrywanie jakościowe) i powinien być stosowany do wykrywania antygenów grypy typu A i typu B wyłącznie w próbkach z nosogardzieli (z wymazu, aspiratu lub płukania) . W tym teście nie można określić ani wartości ilościowej, ani tempa wzrostu stężenia antygenu grypy.
2. Jeśli wynik testu jest negatywny ale objawy kliniczne utrzymują się, zaleca się dodatkowe badania przy użyciu innych metod klinicznych. Wynik ujemny w żadnym momencie nie wyklucza możliwości zakażenia grypą.
3. Test ten jest wstępną  diagnozą infekcji grypowych. Wszystkie wyniki muszą być interpretowane razem z innymi informacjami klinicznymi i wynikami badań laboratoryjnych dostępnych dla lekarza.

BIBLIOGRAFIA

BARENFANGER et al., „Clinical and Financial Benefits of Rapid Detection of Respiratory Viruses: an Putcomes Study”. Jaournal of Clinical Microbiology. August 2000, Vol 38 No 8, p.2824-2828

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.