Projekty badawcze w Novazym. Nauka jako fundament rozwoju

Novazym, od momentu swojego założenia w 2004 roku przez Adama Burzyńskiego, wyznacza kierunki rozwoju w dziedzinie biotechnologii, stanowiąc przykład firmy, dla której fundamentem jest głębokie zakorzenienie w nauce.

Badanie i rozwój

Dzięki zaangażowaniu w ciągłe badania i rozwój, Novazym przyczynia się do postępu medycznego, oferując innowacyjne rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne dla szerokiego spektrum branż.

Zaangażowanie w badania naukowe

Novazym nieustannie poszukuje nowych, jeszcze skuteczniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Nasze projekty badawcze są żywym dowodem na to, że nauka jest dla nas nie tylko inspiracją, ale przede wszystkim podstawą do tworzenia rozwiązań, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby pacjentów oraz sektora medycznego.

Przykładem jest nasza współpraca ze Szpitalem MSWiA w Warszawie nad badaniem efektywności testu COLOTECT™ 1.0. Test COLOTECT™ 1.0, będący pierwszym nieinwazyjnym testem epigenetycznym, to przełomowe narzędzie w ręku specjalistów, umożliwiające wczesne wykrywanie raka jelita grubego.  Jego unikalność polega na wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy z zakresu biologii molekularnej do identyfikacji markerów genetycznych związanych z nowotworami jelita grubego w próbce kału. Dzięki temu możliwa jest precyzyjna diagnostyka w stadium, w którym choroba jest jeszcze w pełni uleczalna.

Sercem i duszą projektu jest prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, wybitna specjalistka w dziedzinie gastroenterologii, która przyjęła na siebie rolę lidera badań. Jej głęboka wiedza medyczna oraz doświadczenie w przeprowadzaniu badań klinicznych zapewniły solidne fundamenty dla tego projektu. Badanie przesiewowe, realizowane pod jej przewodnictwem, obejmuje 1000 pacjentów i porówuje skuteczność testu COLOTECT™ 1.0 ze złotym standardem jakim jest kolonoskopia.

Współpraca z naukowcami – klucz do sukcesu

Rozwój Novazym nie byłby możliwy bez ścisłej współpracy z wybitnymi naukowcami i instytucjami badawczymi. To dzięki wspólnym projektom z ośrodkami akademickimi oraz medycznymi, jesteśmy w stanie przenosić najnowsze osiągnięcia naukowe do praktycznych zastosowań w medycynie i przemyśle. Współpraca ta pozwala nam na ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług, a także na realizację misji firmy, jaką jest przyczynianie się do poprawy jakości życia ludzi na całym świecie.

Publikacje naukowe – świadectwo naszego zaangażowania

Nasze zaangażowanie w badania naukowe znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach naukowych, które są dostępne w bazie Google Scholar. Te publikacje nie tylko prezentują wyniki naszych badań, ale także stanowią wkład w globalną wiedzę medyczną, będąc źródłem informacji dla naukowców i specjalistów z całego świata.

Przyszłość zapisana w nauce

W Novazym wierzymy, że przyszłość medycyny leży w ciągłym badaniu i rozwijaniu nowych technologii. Dlatego też nasze projekty badawcze są nieodłączną częścią działalności firmy, a nauka stanowi fundament naszego rozwoju. Z dumą podążamy ścieżką innowacji, wspierając rozwój medycyny i otwierając nowe możliwości dla lepszej przyszłości.

W Novazym nauka i współpraca z naukowcami to nie tylko podstawa naszej działalności, ale także klucz do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które mają realny wpływ na poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów na całym świecie.

Skontaktuj się