Współpraca naukowa w Novazym

W Novazym traktujemy współpracę naukową jako kluczowy element naszego sukcesu i rozwoju. Jesteśmy dumni z naszych partnerstw z czołowymi uczelniami i instytutami badawczymi, które umożliwiają nam przekształcanie innowacyjnych koncepcji w rzeczywiste rozwiązania wspierające zdrowie i dobrobyt społeczeństwa.

Partnerzy akademiccy i badawczy Novazym

Nasze projekty badawcze są owocem współpracy z renomowanymi instytucjami, takimi jak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Politechnika Warszawska oraz Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Te partnerstwa są fundamentem naszego zaangażowania w badania i rozwój, umożliwiając nam dostęp do wiedzy eksperckiej i najnowocześniejszych technologii.

Realizacja ambitnych projektów

Jednym z przykładów naszej współpracy naukowej jest projekt badawczy realizowany we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, skupiający się na rozwoju nowych terapii genowych dla chorób rzadkich.

To tylko jedno z wielu przedsięwzięć, które demonstrują nasze zaangażowanie w przekraczanie granic współczesnej medycyny.

Wsparcie dla Nauki i Edukacji

Novazym aktywnie wspiera również edukację naukową, oferując praktyki i staże dla studentów i młodych badaczy z Politechniki Warszawskiej. Wierzymy, że inwestycja w młode talenty jest inwestycją w przyszłość nauki i przemysłu biotechnologicznego.

Otwartość na Nowe Wyzwania i Pomysły

Zachęcamy uczelnie wyższe, instytuty badawcze oraz innowatorów do współpracy z nami. Novazym jest zawsze otwarty na nowe pomysły i projekty, które mogą przyczynić się do rozwoju biotechnologii i poprawy jakości życia ludzkiego. Razem możemy osiągnąć więcej, budując silne fundamenty dla przyszłych pokoleń.

Dołącz do Naszej Misji

Współpraca naukowa w Novazym to nie tylko wymiana wiedzy, ale także wspólne dążenie do tworzenia lepszego jutra. Zapraszamy do partnerstwa wszystkich, którzy podzielają naszą pasję do nauki i innowacji.

Skontaktuj się z nami