Czym się zajmujemy

Obszary działalności firmy Novazym to:

 • Dystrybucja sprzętu laboratoryjnego
 • Produkcja i oczyszczaniem antysurowic
 • Synteza peptydów
 • Projektowanie peptydów oraz łączeniem ich z nośnikami białkowymi
 • Opracowywanie nowych nośników do immobilizacji białek
 • Klonowanie i oczyszczanie białek rekombinowanych
 • Poszukiwanie nowych aktywności i specyficzności enzymów
 • Wykorzystywanie markerów i innych produktów w inżynierii genetycznej oraz nowoczesnej diagnostyce
 • Oczyszczanie bioaktywnych peptydów pozyskiwanych z naturalnych źródeł
 • Komercjalizacja nowych pomysłów w weterynarii
 • Wprowadzanie najlepszych rozwiązań naukowych do obszarów przemysłowych.

Posiadamy ogromne doświadczenie w produkcji surowic odpornościowych. Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 100 projektów dla renomowanych firm diagnostycznych, takich jak AGDIA Inc. z USA i Neogen z UK, oraz dla licznych klientów indywidualnych. Nasza współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu oraz Instytutem Ochrony Roślin przyniosła efekty w postaci 65 projektów, w ramach których zajmowaliśmy się produkcją i oczyszczaniem surowic diagnostycznych dla różnych patogenów roślin.

Aktualnie współpracujemy ze Szpitalem Medicover w Warszawie, dostarczając zestawy do badań oraz przeprowadzając badania próbek za pomocą testu COLOTECT™ 1.0. Bierzemy ponadto udział w badaniu prowadzonym pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Grażyny Rydzewskiej z Kliniki Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, które porównuje skuteczność testu COLOTECT™ 1.0 z kolonoskopią. Laboratorium Novazym dokonało transferu całej linii do diagnostyki w ramach ostatniego z projektów.