Firma Novazym oferuje pełne spektrum wysokiej jakości usługi syntezy peptydow, zarówno do badań naukowych, jak i klasy GMP w szerokim zakresie modyfikacji. Dzięki naszemu doswiadczeniu nowoczesnym urządzeniom i dobrze wyszkolonemu personelowi mamy w portolio ponad 10 000 niestandardowych peptydów i jesteśmy w stanie w pełni reagować na stale rosnące potrzeby  rynku badań biologicznych i farmaceutycznych i kosmetycznych.

Opierając się na platformie FlexPeptideTM i dużym doświadczeniu, wskaźnik skuteczności w syntezie peptydów znacznie przewyższa standardy branżowe w przypadku trudnych długich peptydów peptydów do 200 AA, hydrofobowych, cyklicznych i innych trudnych w syntezie.

Peptydy syntetyzujemy procesów ścisłej kontroli jakości. Analizy MS i HPLC są przeprowadzane dla wszystkich zsytezowanych peptydów.

Procedury QC i QA są stosowane niezależnie, aby zaoferować podwójną gwarancję najwyższej możliwej jakości dla każdego z peptydów. Zapewniamy doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji projektu.

Potężnym aspektem syntezy peptydów jest zdolność do tworzenia peptydów o dokładnej konformacji lub charakterystyce potrzebnej dla danego zastosowania poprzez odpowiednią modyfikację.

Modyfikacje syntetyczych peptydów najczęciej dotyczą:

  • N-końcowej grupy aminowej
  • C-terminalnej grupy karboksylowej
  • Grupy ε-Amino na lizynie
  • Grupy hydroksylowej na serynie, treoninie i tyrozynie
  • Grupy guanidyny na argininie
  • Grupy tiolowej na cysteinie
  • Grupy karboksylowej na D i E