Novazym.pl Blog Aktualności Geny związane z dziedzicznością raka nerkowokomórkowego i ich znaczenie
Geny związane z dziedzicznością raka nerkowokomórkowego i ich znaczenie

Czy wiesz, że geny mogą mieć istotny wpływ na ryzyko rozwoju raka nerkowokomórkowego? Poznaj, jakie mutacje genetyczne są z nim związane i jak wiedza na ich temat może pomóc w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu tego nowotworu.

Geny kluczowe dla dziedziczności raka nerkowokomórkowego

Badania pokazują, że mutacje w kilku genach są głęboko związane z dziedzicznymi formami raka nerkowokomórkowego. Geny takie jak VHL, MET, FH, FLCN, SDHB, SDHC, SDHD oraz BAP1 odgrywają istotną rolę w rozwoju tego nowotworu.

VHL (Von Hippel-Lindau gene)

Mutacje w genie VHL są silnie związane z rakiem nerkowokomórkowym, zwłaszcza w postaci dziedzicznej. Zespół von Hippel-Lindau prowadzi do rozwoju wielu typów nowotworów, w tym nerek. Statystyki pokazują, że około 25-45% pacjentów z zespołem VHL rozwija raka nerkowokomórkowego, zazwyczaj wieloogniskowego i obustronnego, do 60 roku życia.

MET (MET proto-oncogene)

Mutacje w MET są związane z dziedzicznym rakiem brodawkowatym nerkowokomórkowym. Zespół ten prowadzi do rozwoju licznych, mikroskopowych guzów w miąższu nerek. Dziedziczny rak brodawkowaty nerkowokomórkowy (HPRC) jest rzadszy, ale mutacje w MET występują w około 13% przypadków rodzinnego raka nerek.

FH (Fumarate hydratase)

Zespół HLRCC (Hereditary Leiomyomatosis and Renal Cell Cancer) związany z mutacjami w FH prowadzi do agresywnych form raka nerkowokomórkowego. Ryzyko rozwoju tego nowotworu u osób z mutacjami w FH wynosi około 10-16%.

FLCN (Folliculin)

Mutacje w genie FLCN są związane z zespołem Birt-Hogg-Dubé (BHD), który zwiększa ryzyko nowotworów, w tym raka nerkowokomórkowego. U pacjentów z BHD ryzyko raka nerkowokomórkowego wynosi około 15-30%.

SDHB, SDHC, SDHD (Succinate dehydrogenase complex subunit genes)

Mutacje w tych genach są związane z zespołem paraganglioma-pheochromocytoma, który zwiększa ryzyko raka nerkowokomórkowego. Ryzyko raka nerkowokomórkowego w przypadku mutacji w SDHB wynosi około 4.7% do 60 roku życia, z większym ryzykiem dla mężczyzn niż kobiet (5.63% vs 3.18%).

BAP1 (BRCA1 associated protein-1)

Mutacje w BAP1 są związane z zespołem predyspozycji do nowotworów BAP1, w tym mezothelioma i raka nerkowokomórkowego. Ryzyko raka nerkowokomórkowego u osób z mutacjami w BAP1 wynosi około 2-5%.

Grupy ryzyka

Osoby z grupy ryzyka, które powinny zwrócić szczególną uwagę na te mutacje genetyczne, to:

  • Osoby z mutacjami genetycznymi: Szczególnie związanymi z genami VHL, MET, FH, FLCN, SDHB, SDHC, SDHD oraz BAP1.
  • Osoby z historią rodzinną: Rak nerkowokomórkowy w rodzinie, zwłaszcza jeśli występował w młodym wieku lub dotyczył wielu członków rodziny.
  • Osoby z chorobami dziedzicznymi: Zespoły genetyczne, takie jak zespół von Hippel-Lindau (VHL), zespół Birt-Hogg-Dubé (BHD) czy zespół HLRCC.
  • Osoby z predyspozycją do innych nowotworów: Historia raka innych narządów lub zespoły predyspozycji do nowotworów.
  • Osoby narażone na czynniki środowiskowe: Substancje chemiczne lub czynniki środowiskowe zwiększające ryzyko raka nerek.

Znaczenie wczesnego wykrywania

Umiejętne monitorowanie i wczesna detekcja mogą znacząco wpłynąć na skuteczność leczenia raka nerkowokomórkowego. Wiedza na temat genetycznych markerów pozwala na podejmowanie środków zapobiegawczych, które mogą minimalizować ryzyko rozwoju nowotworu. Znajomość mutacji genetycznych związanych z dziedzicznymi formami raka nerkowokomórkowego jest niezwykle ważna dla osób z grupy ryzyka. Wczesne wykrywanie i monitorowanie mogą uratować życie.

 

Źródła:

Nature Reviews Urology

SpringerLink

Journal of Medical Genetics

SpringerLink

Journal of Medical Genetics

SpringerLink

#RakNerkowokomórkowy #GenetykaMedyczna #BadaniaMedyczne #ZdrowiePubliczne #DziedzicznośćGenetyczna

 

 

Najnowsze wpisy
Genetyka w walce z nowotworami neuroendokrynnymi: jakie geny mają znaczenie?
Aktualności
Jakie geny mogą zwiększać ryzyko nowotworów skóry i jak chronić swoje zdrowie?
Aktualności
Jak Colotect ratuje życie – historia Stanisławy
Aktualności
Jak geny wpływają na ryzyko raka trzustki?
Aktualności
Kompleksowa diagnoza wirusowa – Test Combo 6w1
Aktualności
Badania
Profilaktyka raka prostaty
Aktualności