Genetyka w walce z nowotworami neuroendokrynnymi: jakie geny mają znaczenie?

Zrozumienie genetycznych uwarunkowań jest bardzo ważne w walce z nowotworami neuroendokrynnymi (NEN). Mutacje w określonych genach mogą znacząco wpływać na ryzyko rozwoju tych nowotworów. Przyjrzyjmy się najważniejszym genom związanym z NEN i ich wpływem na zdrowie.

 

MEN1 (multiple endocrine neoplasia type 1)

Mutacje w genie MEN1 prowadzą do zespołu MEN1, który znacząco zwiększa ryzyko nowotworów trzustki, przysadki mózgowej i przytarczyc. Niemal 95% osób z tą mutacją rozwija nowotwory do 50. roku życia, a 60-80% zmaga się z neuroendokrynnymi nowotworami trzustki, z których 10-20% ma agresywny przebieg. Diagnostyka genetyczna pozwala na wczesne wykrycie i monitorowanie tych pacjentów, co jest podstawą skutecznego leczenia.

RET

Mutacje w genie RET są związane z zespołem MEN2, który obejmuje zwiększone ryzyko raka rdzeniastego tarczycy oraz innych NEN. Chociaż mutacje RET występują w 1-2% przypadków NEN, ich obecność znacząco wpływa na rokowania pacjentów. Wczesna diagnostyka i precyzyjne leczenie mogą znacząco poprawić wyniki leczenia.

VHL (von Hippel-Lindau)

Gen VHL, którego mutacje prowadzą do zespołu von Hippel-Lindau, zwiększa ryzyko rozwoju różnych nowotworów, w tym NEN. Osoby z mutacją VHL mają aż 40% ryzyko rozwoju NEN. Konieczność stałego monitorowania tych pacjentów pozwala na szybkie reagowanie i dostosowywanie terapii do ich potrzeb.

NF1 (neurofibromatosis type 1)

Mutacje w genie NF1, powodujące nerwiakowłókniakowatość typu 1, mogą zwiększać ryzyko nowotworów neuroendokrynnych. Choć tylko 1-5% pacjentów z NF1 rozwija NEN, ich przypadki zasługują na szczególną uwagę.

SDHB, SDHC, SDHD

Mutacje w genach SDHB, SDHC i SDHD są związane z dziedzicznymi paragangliomami i feochromocytomami, zwiększając ryzyko rozwoju nowotworu do 20-30%. Wiedza o obecności tych mutacji pozwala na regularne badania i wczesne wykrywanie nowotworów, co jest kluczowe dla skutecznej terapii.

MAX

Mutacje w genie MAX są rzadkie, ale mogą znacznie zwiększać ryzyko NEN. Mimo swojej rzadkości, ich obecność nie powinna być bagatelizowana.

TP53

Gen TP53, znany z zespołu Li-Fraumeni, może zwiększać ryzyko różnych nowotworów, w tym NEN. Mutacje te występują w mniej niż 1% przypadków NEN, ale ich obecność wskazuje na wysokie ryzyko.

CHEK2

Mutacje w genie CHEK2 są związane z umiarkowanym ryzykiem różnych nowotworów, w tym neuroendokrynnych, odpowiadając za 1-2% przypadków dziedzicznych nowotworów.

Znaczenie diagnostyki genetycznej

Diagnostyka genetyczna odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu pacjentów oraz opracowywaniu skutecznych strategii terapeutycznych, umożliwiając wczesne wykrywanie zagrożeń i dostosowywanie leczenia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

#Biotechnologia #Genetyka #Onkologia #NowotworyNeuroendokrynne #NEN #Zdrowie #DiagnostykaGenetyczna

Źródła: Oxford Academic, Macmillan Cancer Support

 

Jakie geny mogą zwiększać ryzyko nowotworów skóry i jak chronić swoje zdrowie?

Nowotwory bazalnokomórkowe (BCC) są najczęstszymi nowotworami skóry, a ich rozwój może być silnie powiązany z mutacjami w specyficznych genach. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym genom związanym z dziedzicznymi postaciami BCC, ich klinicznemu znaczeniu oraz jak skutecznie zapobiegać tym nowotworom.

Geny PTCH1 i PTCH2 – istotne dla zespołu Gorlina

Geny PTCH1 i PTCH2 odgrywają kluczową rolę w zespole Gorlina, znanym również jako zespół nabłoniaków podstawno-komórkowych. Mutacje w tych genach prowadzą do niekontrolowanego wzrostu komórek skóry, co zwiększa ryzyko rozwoju BCC. Zespół Gorlina jest rzadką chorobą, ale osoby z mutacjami w PTCH1 lub PTCH2 mają bardzo wysokie ryzyko wystąpienia licznych BCC.

Częstość występowania zespołu Gorlina wynosi około 1 na 31,000 osób w Europie, a ryzyko rozwoju BCC u osób z mutacjami w PTCH1 lub PTCH2 sięga niemal 100%.

Geny BRCA1 i BRCA2 – nie tylko rak piersi

Geny BRCA1 i BRCA2, znane głównie ze zwiększonego ryzyka raka piersi i jajnika, mogą również zwiększać podatność na inne nowotwory, w tym BCC. Te mutacje są stosunkowo rzadkie, ale nosiciele mogą wymagać szczególnej uwagi i regularnych badań kontrolnych.

Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 występują u około 1 na 400 do 1 na 500 osób w populacji europejskiej. Osoby z mutacjami w BRCA1 mają zwiększone ryzyko raka piersi, jajnika oraz nieco podwyższone ryzyko BCC.

Gen TP53 – „strażnik genomu”

Gen TP53, kodujący białko p53, pełni kluczową rolę w regulacji cyklu komórkowego i zapobieganiu nowotworom. Mutacje w TP53 związane są z zespołem Li-Fraumeni, który wiąże się z wysokim ryzykiem rozwoju różnych nowotworów, w tym BCC.

Zespół Li-Fraumeni występuje u 1 na 5,000 do 1 na 20,000 osób, a osoby z tym zespołem mają do 50% ryzyko rozwoju różnych nowotworów, w tym BCC, przed 30. rokiem życia.

Gen PTEN – Zespół Cowdena i jego implikacje

Mutacje w genie PTEN są charakterystyczne dla zespołu Cowdena, znanego z zwiększonego ryzyka nowotworów, w tym BCC. Profilaktyczne badania genetyczne oraz regularne kontrole są kluczowe dla osób z tym zespołem.

Zespół Cowdena występuje u około 1 na 200,000 osób, a osoby z mutacjami w PTEN mają znacząco zwiększone ryzyko raka piersi, tarczycy oraz skóry (w tym BCC).

Gen CDKN2A – regulacja cyklu komórkowego

Gen CDKN2A, znany ze związku z czerniakiem, także może zwiększać ryzyko BCC u osób z rodzinami obciążonymi genetycznie. Wczesna diagnoza i świadomość ryzyka są kluczowe dla profilaktyki.

Mutacje w CDKN2A mogą występować u 1 na 100 rodzin z wywiadem czerniaka, a nosiciele tych mutacji mają około 70% ryzyko czerniaka oraz zwiększone ryzyko BCC.

Gen SUFU – rzadki, ale groźny

Mutacje w SUFU są rzadkie, ale mogą prowadzić do rozwoju BCC, szczególnie u osób młodych. Świadomość genetyczna oraz regularne konsultacje z dermatologiem są zalecane dla osób z potencjalnym ryzykiem.

Profilaktyka

Dziedziczne formy nowotworów skóry są rzadkie, ale ich znaczenie kliniczne jest istotne dla osób z genetycznym obciążeniem. Regularne badania genetyczne, wizyty kontrolne u specjalistów oraz profilaktyczne badania skóry są podstawą wczesnego wykrywania i leczenia BCC.

Źródła

Artykuł oparty na danych z Poradnika Zdrowie, Genetyka.bio oraz DKMS.

 

 

Geny związane z dziedzicznością raka nerkowokomórkowego i ich znaczenie

Czy wiesz, że geny mogą mieć istotny wpływ na ryzyko rozwoju raka nerkowokomórkowego? Poznaj, jakie mutacje genetyczne są z nim związane i jak wiedza na ich temat może pomóc w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu tego nowotworu.

Geny kluczowe dla dziedziczności raka nerkowokomórkowego

Badania pokazują, że mutacje w kilku genach są głęboko związane z dziedzicznymi formami raka nerkowokomórkowego. Geny takie jak VHL, MET, FH, FLCN, SDHB, SDHC, SDHD oraz BAP1 odgrywają istotną rolę w rozwoju tego nowotworu.

VHL (Von Hippel-Lindau gene)

Mutacje w genie VHL są silnie związane z rakiem nerkowokomórkowym, zwłaszcza w postaci dziedzicznej. Zespół von Hippel-Lindau prowadzi do rozwoju wielu typów nowotworów, w tym nerek. Statystyki pokazują, że około 25-45% pacjentów z zespołem VHL rozwija raka nerkowokomórkowego, zazwyczaj wieloogniskowego i obustronnego, do 60 roku życia.

MET (MET proto-oncogene)

Mutacje w MET są związane z dziedzicznym rakiem brodawkowatym nerkowokomórkowym. Zespół ten prowadzi do rozwoju licznych, mikroskopowych guzów w miąższu nerek. Dziedziczny rak brodawkowaty nerkowokomórkowy (HPRC) jest rzadszy, ale mutacje w MET występują w około 13% przypadków rodzinnego raka nerek.

FH (Fumarate hydratase)

Zespół HLRCC (Hereditary Leiomyomatosis and Renal Cell Cancer) związany z mutacjami w FH prowadzi do agresywnych form raka nerkowokomórkowego. Ryzyko rozwoju tego nowotworu u osób z mutacjami w FH wynosi około 10-16%.

FLCN (Folliculin)

Mutacje w genie FLCN są związane z zespołem Birt-Hogg-Dubé (BHD), który zwiększa ryzyko nowotworów, w tym raka nerkowokomórkowego. U pacjentów z BHD ryzyko raka nerkowokomórkowego wynosi około 15-30%.

SDHB, SDHC, SDHD (Succinate dehydrogenase complex subunit genes)

Mutacje w tych genach są związane z zespołem paraganglioma-pheochromocytoma, który zwiększa ryzyko raka nerkowokomórkowego. Ryzyko raka nerkowokomórkowego w przypadku mutacji w SDHB wynosi około 4.7% do 60 roku życia, z większym ryzykiem dla mężczyzn niż kobiet (5.63% vs 3.18%).

BAP1 (BRCA1 associated protein-1)

Mutacje w BAP1 są związane z zespołem predyspozycji do nowotworów BAP1, w tym mezothelioma i raka nerkowokomórkowego. Ryzyko raka nerkowokomórkowego u osób z mutacjami w BAP1 wynosi około 2-5%.

Grupy ryzyka

Osoby z grupy ryzyka, które powinny zwrócić szczególną uwagę na te mutacje genetyczne, to:

 • Osoby z mutacjami genetycznymi: Szczególnie związanymi z genami VHL, MET, FH, FLCN, SDHB, SDHC, SDHD oraz BAP1.
 • Osoby z historią rodzinną: Rak nerkowokomórkowy w rodzinie, zwłaszcza jeśli występował w młodym wieku lub dotyczył wielu członków rodziny.
 • Osoby z chorobami dziedzicznymi: Zespoły genetyczne, takie jak zespół von Hippel-Lindau (VHL), zespół Birt-Hogg-Dubé (BHD) czy zespół HLRCC.
 • Osoby z predyspozycją do innych nowotworów: Historia raka innych narządów lub zespoły predyspozycji do nowotworów.
 • Osoby narażone na czynniki środowiskowe: Substancje chemiczne lub czynniki środowiskowe zwiększające ryzyko raka nerek.

Znaczenie wczesnego wykrywania

Umiejętne monitorowanie i wczesna detekcja mogą znacząco wpłynąć na skuteczność leczenia raka nerkowokomórkowego. Wiedza na temat genetycznych markerów pozwala na podejmowanie środków zapobiegawczych, które mogą minimalizować ryzyko rozwoju nowotworu. Znajomość mutacji genetycznych związanych z dziedzicznymi formami raka nerkowokomórkowego jest niezwykle ważna dla osób z grupy ryzyka. Wczesne wykrywanie i monitorowanie mogą uratować życie.

 

Źródła:

Nature Reviews Urology

SpringerLink

Journal of Medical Genetics

SpringerLink

Journal of Medical Genetics

SpringerLink

#RakNerkowokomórkowy #GenetykaMedyczna #BadaniaMedyczne #ZdrowiePubliczne #DziedzicznośćGenetyczna

 

 

Jak Colotect ratuje życie – historia Stanisławy

Innowacyjne badanie, które może uratować zdrowie.

Stanisława (70 lat) od dłuższego czasu zmagała się z niewielkimi dolegliwościami gastrycznymi. Jak wielu z nas, obawiała się inwazyjnych badań, takich jak kolonoskopia. Na szczęście zdecydowała się na nowoczesne, nieinwazyjne badanie Colotect w Laboratorium Novazym, które zmieniło jej życie.

Decyzja, która zmieniła wszystko

Stanisława przez lata unikała badań, które mogłyby wykryć przyczynę jej dolegliwości. Strach przed kolonoskopią paraliżował ją, uniemożliwiając podjęcie odpowiednich kroków. Wszystko zmieniło się, gdy usłyszała o badaniu Colotect. To innowacyjne badanie pozwala na wykrycie zmian nowotworowych na wczesnym etapie, bez potrzeby wykonywania kolonoskopii. Próbkę kału pobiera się w domu i wysyła do badania. Stanisława zdecydowała się skorzystać z tej możliwości w Laboratorium Novazym.

Wyniki, które uratowały zdrowie

Wynik testu Colotect okazał się pozytywny, co wskazywało na wysokie ryzyko nowotworu jelita grubego. Badanie wykazało nieprawidłowy poziom metylacji genu PPP2R5C, co jest wskaźnikiem wczesnej fazy kancerogenezy. Dzięki szybkiemu wykryciu Stanisława mogła zareagować i poddać się kolonoskopii. Badanie histopatologiczne potwierdziło obecność gruczolaka cewkowo-kosmkowego z dysplazją małego stopnia. Wczesne wykrycie pozwoliło na skuteczne leczenie, dając Stanisławie szansę na pełne wyzdrowienie.

Dlaczego warto wybrać Colotect?

Colotect to badanie, które oferuje wiele zalet, szczególnie dla osób, które obawiają się tradycyjnych metod diagnostycznych. Oto kilka powodów, dla których warto wybrać Colotect:

 • Nieinwazyjność: Badanie Colotect jest nieinwazyjne, co oznacza, że nie wymaga wykonywania kolonoskopii.
 • Precyzja: Test wykrywa zmiany nowotworowe na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie.
 • Komfort: Badanie wykonuje się z próbki kału pobranej w domu, co zapewnia wygodę i dyskrecję.

Nie czekaj! Zadbaj o swoje zdrowie już dziś. Skontaktuj się z Laboratorium Novazym sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Człuchowska 26 i zapytaj o test Colotect. Możesz także zadzwonić pod numer +48 607 312 486 lub wysłać e-mail na laboratorium@novazym.pl. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.novazym.pl.

Dbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich! Udostępnij tę historię, aby inni dowiedzieli się o tej rewolucyjnej metodzie diagnostycznej. Laboratorium Novazym – Twoje zdrowie jest najważniejsze!

#zdrowie #profilaktyka #Colotect #Novazym #nowotworyjelitagrubego #badanie #diagnostyka #wczesnewykrycie #dbajosiebie

 

Jak geny wpływają na ryzyko raka trzustki?

Genetyka odgrywa ważną rolę w dziedziczeniu nowotworów trzustki. W tym wpisie dowiesz się, które geny są zaangażowane w proces naprawy DNA, regulację cyklu komórkowego i inne kluczowe procesy komórkowe, oraz jak ich mutacje mogą zwiększać ryzyko raka trzustki.

 

Geny związane z ryzykiem wystąpienia raka trzustki

BRCA2: główny gen supresorowy nowotworów

BRCA2 jest jednym z najważniejszych genów supresorowych nowotworów, odpowiedzialnym za naprawę uszkodzeń DNA przez rekombinację homologową. Mutacje w BRCA2 są silnie związane z podwyższonym ryzykiem raka trzustki. Nosiciele tych mutacji mają znacznie wyższe ryzyko zachorowania na raka trzustki niż populacja ogólna.

PALB2: stabilizator BRCA2

PALB2 współdziała z BRCA2 w procesie naprawy DNA i jest kluczowym białkiem stabilizującym BRCA2. Mutacje w PALB2 są również związane ze zwiększonym ryzykiem raka trzustki, chociaż rzadziej niż mutacje w BRCA2. Niemniej jednak, PALB2 odgrywa istotną rolę w dziedziczeniu tego nowotworu.

BRCA1: gen supresorowy

Podobnie jak BRCA2, BRCA1 jest genem supresorowym zaangażowanym w naprawę DNA. Mutacje w BRCA1 zwiększają ryzyko kilku rodzajów nowotworów, w tym raka trzustki, choć w mniejszym stopniu niż mutacje w BRCA2.

 

Geny naprawy niesparowanych zasad (MMR)

Geny MMR: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2

Geny te są częścią systemu naprawy niesparowanych zasad (MMR). Mutacje w tych genach są związane z zespołem Lyncha, który predysponuje do wielu typów nowotworów, w tym raka trzustki. MMR jest kluczowy dla zachowania integralności genomu, a jego defekty prowadzą do niestabilności mikrosatelitarnej.

 

Geny związane z przewlekłym zapaleniem trzustki

PRSS1: koduje Trypsynogen

PRSS1 koduje trypsynogen, enzym trzustkowy, który odgrywa rolę w trawieniu białek. Mutacje w PRSS1 mogą prowadzić do przewlekłego zapalenia trzustki, co zwiększa ryzyko raka trzustki. Dziedziczne mutacje w PRSS1 są przyczyną dziedzicznego zapalenia trzustki.

SPINK1: inhibitor trypsyny

SPINK1 koduje białko, które jest inhibitorem trypsyny, chroniąc trzustkę przed autodigestem. Mutacje w SPINK1, podobnie jak w PRSS1, są związane z przewlekłym zapaleniem trzustki, zwiększając ryzyko nowotworu.

 

Inne istotne geny

ATM: odpowiedź na uszkodzenia DNA

ATM jest genem supresorowym nowotworów, odgrywającym rolę w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Mutacje w ATM są związane ze zwiększonym ryzykiem raka trzustki. ATM jest kluczowy dla prawidłowej naprawy uszkodzeń DNA.

CDKN2A: regulator cyklu komórkowego

CDKN2A koduje białko p16, które jest inhibitorem cyklin i regulatorem cyklu komórkowego. Mutacje w CDKN2A zwiększają ryzyko kilku typów nowotworów, w tym raka trzustki. CDKN2A kontroluje proliferację komórek, a jego utrata prowadzi do niekontrolowanego wzrostu komórek.

FANCG: kompleks Fanconi Anemia

FANCG jest częścią kompleksu białek Fanconi Anemia, które są zaangażowane w naprawę uszkodzeń DNA. Mutacje w FANCG i innych genach Fanconi Anemia zwiększają ryzyko różnych nowotworów, w tym raka trzustki. Defekty w systemie naprawy DNA prowadzą do akumulacji mutacji i nowotworzenia.

 

Dziedziczenie nowotworów trzustki jest ściśle związane z mutacjami w kluczowych genach. Zrozumienie ich roli w naprawie DNA, regulacji cyklu komórkowego i innych procesach komórkowych jest istotne dla diagnozy, profilaktyki i leczenia rodzin obciążonych zwiększonym ryzykiem raka trzustki.

Dbaj o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich!

 

#Genetyka #RakTrzustki #Profilaktyka

 

Kompleksowa diagnoza wirusowa – Test Combo 6w1

Czy jednym testem można sprawdzić obecność aż 6 różnych wirusów? Dzięki rozwiązaniom diagnostyki immunochromatograficznej jest to możliwe.

 

Diagnostyka immunochromatograficzna to nowoczesna metoda, która umożliwia szybkie i skuteczne wykrywanie antygenów i przeciwciał w próbkach biologicznych. Dzięki zastosowaniu specjalnej membrany, na której znajdują się reagenty, oraz reakcji immunologicznej, możliwe jest natychmiastowe otrzymanie wyników testu.

Efektywna diagnostyka wirusów

Novazym jest liderem w diagnostyce immunochromatograficznej, czego przykładem jest Test Combo 6w1. To badanie pozwala na wykrycie aż 6 różnych wirusów, które mogą być przyczyną problemów zdrowotnych. Jest idealne do szybkiej identyfikacji wirusów podczas choroby lub po kontakcie z osobami zarażonymi.

Test Combo 6w1 reprezentuje nowoczesne podejście do diagnostyki wirusowej, które jest nie tylko szybkie, ale również niezwykle dokładne. Nasza technologia umożliwia lekarzom i pacjentom szybkie podejmowanie decyzji terapeutycznych, co jest podstawą skutecznego leczenia i ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji” – przyznaje Adam Burzyński, specjalista ds. produktu Novazym.

Wirusy objęte Szybkim Testem Combo 6w1 i ich znaczenie

 • Adenowirus (AdV)
  Adenowirusy wywołują szeroki zakres infekcji, od łagodnych przeziębień po poważne zapalenie oskrzeli i płuc. Szybka identyfikacja pozwala na skuteczne zarządzanie infekcją.
 • Syncytialny Wirus Oddechowy (RSV)
  Główna przyczyna zapaleń oskrzelików i płuc u niemowląt i małych dzieci. Wczesna detekcja jest kluczowa dla odpowiedniego leczenia, zwłaszcza u pacjentów z grupy ryzyka.
 • Metapneumowirus (HMPV)
  Powoduje objawy podobne do RSV, takie jak zapalenie oskrzeli i płuc. Szybka diagnoza pomaga w różnicowaniu między różnymi wirusami oddechowymi.
 • Wirus Paragrypy (HPIV)
  Infekcje dróg oddechowych wywołujące poważne schorzenia, szczególnie u dzieci i osób starszych. Szybkie wykrycie jest kluczowe dla kontroli rozprzestrzeniania się wirusa.
 • Wirus Grypy A
  Znany z wywoływania sezonowych epidemii i pandemii grypy. Szybka identyfikacja umożliwia szybkie rozpoczęcie leczenia przeciwwirusowego.
 • Wirus Grypy B
  Choć mniej powszechny niż grypa A, również prowadzi do poważnych schorzeń. Szybka diagnoza grypy B zapewnia skuteczne leczenie i zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dlaczego warto wybrać Szybki Test Combo 6w1 od Novazym?

 • Precyzja i Szybkość: Nasza technologia zapewnia szybkie i dokładne wyniki, umożliwiając natychmiastowe działania.
 • Kompleksowe Podejście: Test diagnostyczny obejmuje 6 kluczowych wirusów, umożliwiając kompleksowe zarządzanie infekcjami dróg oddechowych.
 • Prostota Użycia: Idealny dla klinik, szpitali i prywatnych praktyk medycznych, prosty w obsłudze.

Zamów Szybki Test Combo 6w1 już dziś i dbaj o swoje zdrowie!

#Novazym #LiderDiagnostyki #TestCombo6w1 #Adeno #RSV #HMPV #HPIV #GrypaA #GrypaB #Innowacja #SzybkaDiagnostyka #Zdrowie

 

 

 

Profilaktyka raka prostaty

Rak prostaty, znany również jako rak gruczołu krokowego, jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn w Polsce, stanowiąc aż 20% wszystkich przypadków.

Rak prostaty rozwija się w gruczole krokowym i zwykle nie daje żadnych objawów w początkowych stadiach. Leczenie może obejmować operację, radioterapię oraz hormonoterapię, które są skutecznymi metodami walki z tym nowotworem.

Geny i historia rodzinna

📉 Brak historii rodzinnej: Twoje ryzyko wynosi około 11-12%, jednak zawsze warto być czujnym i regularnie kontrolować stan zdrowia.

👨‍👦 Jeden bliski krewny z rakiem prostaty: Ryzyko wzrasta do około 20%, jeśli twój ojciec lub brat miał ten nowotwór. To istotny wzrost, który wymaga zwiększonej uwagi.

👨‍👨‍👦 Dwóch lub więcej bliskich krewnych z rakiem prostaty: Tutaj ryzyko może sięgnąć nawet 30-40%, co jest sygnałem do regularnych badań kontrolnych.

🧬 Mutacje genetyczne (BRCA1, BRCA2, HOXB13): Posiadanie mutacji w tych genach zwiększa ryzyko nawet o 15-20% lub więcej. Znajomość swojego genetycznego profilu jest kluczowa dla profilaktyki.

Czynniki środowiskowe i dieta

🏋️ Styl życia i dieta: Dieta bogata w tłuszcze nasycone i czerwone mięso, brak aktywności fizycznej oraz otyłość mogą zwiększać ryzyko rozwoju raka prostaty.

🌍 Położenie geograficzne: Mężczyźni mieszkający w północnych częściach świata mają wyższe ryzyko raka prostaty. Może to być związane z mniejszą ekspozycją na słońce i niższymi poziomami witaminy D.

Jak się chronić?

Chociaż rak prostaty jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn, istnieje wiele sposobów, aby zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia i zwiększyć szanse na wczesne wykrycie oraz skuteczne leczenie.

Regularne Badania Przesiewowe

Regularne badania przesiewowe są kluczowe, zwłaszcza jeśli masz historię rodziną raka prostaty lub mutacje genetyczne. Zaleca się rozpoczęcie badań już od 40. roku życia lub 10 lat przed wiekiem, w którym nowotwór został zdiagnozowany u najbliższego krewnego. Badania przesiewowe mogą obejmować badanie PSA (antygen specyficzny dla prostaty) oraz badanie per rectum.

Zdrowy styl życia

🍎 Dieta: Zdrowa dieta bogata w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, zdrowe tłuszcze (np. z orzechów, awokado) i ograniczenie czerwonego mięsa może zmniejszyć ryzyko raka prostaty.

🏃‍♂️ Aktywność fizyczna: Regularna aktywność fizyczna, tak jak jogging, pływanie czy jazda na rowerze, może również pomóc w redukcji ryzyka.

🚭 Unikanie palenia papierosów: Palenie papierosów jest powiązane z większym ryzykiem wielu typów nowotworów, w tym raka prostaty.

Edukacja

📚 Edukacja na temat raka prostaty i jego czynników ryzyka jest bardzo ważna. Im więcej wiesz, tym lepiej możesz chronić swoje zdrowie.

Rak prostaty może dotknąć każdego mężczyznę, dlatego ważne jest, aby każdy z nas podejmował działania na rzecz swojego zdrowia. Profilaktyka, regularne badania przesiewowe i zdrowy styl życia to kluczowe elementy w walce z tym nowotworem. Pamiętaj, że wczesne wykrycie może uratować życie!

Dziel się tą wiedzą ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi. Wzajemne wsparcie i edukacja są nieocenione w walce z rakiem prostaty.

#RakProstaty #ZdrowieMężczyzn #Profilaktyka #BadaniaPrzesiewowe #ZdrowyStylŻycia

Źródła:

https://cancerblog.mayoclinic.org/2023/09/21/prostate-cancer-family-history-genetics-and-your-risk
https://www.cancer.org/cancer/types/prostate-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html
https://health.clevelandclinic.org/why-knowing-your-inherited-risk-of-prostate-cancer-is-important
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/prostate-cancer/prostate-cancer-risk-factors
https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/chorobynowotworowe/100849,rak-prostaty-objawy-przerzuty-leczenie-rokowanie

Profilaktyka ratuje życie – historia Marii

Zapobieganie nowotworom jelita grubego i wczesne wykrywanie choroby to klucz do uratowania życia wielu osób.

Chcielibyśmy podzielić się historią Marii, 70-letniej mamy, żony, siostry, teściowej, cioci i babci, która dzięki testowi COLOTECT i szybkiej reakcji na pozytywny wynik badania zdołała podjąć skuteczne leczenie. Przeczytajcie, jak regularne badania profilaktyczne mogą odmienić los i jak ważne jest dbanie o zdrowie, nawet gdy nie odczuwamy żadnych niepokojących objawów.

Skąd Maria dowiedziała się o COLOTECT?

O teście COLOTECT Maria usłyszała od swojego szwagra, który od dłuższego czasu zmagał się z problemami z wypróżnianiem. Nie zgłaszał się jednak na kolonoskopię, bo obawiał się bólu podczas badania. Wybrał test COLOTECT, głównie ze względu na jego nieinwazyjność i możliwość poboru próbki w domowym zaciszu. Wynik badania jego testem COLOTECT był negatywny, co przyniosło mu ogromną ulgę.

Profilaktyczne badanie Marii

Maria również chciała się przebadać. Mimo że nie odczuwała żadnych objawów ze strony układów pokarmowego czy wydalniczego, stwierdziła, że badanie wykona profilaktycznie, ze względu na swój wiek. Nasłuchała się od swoich znajomych i rodziny o konieczności wykonywania badań profilaktycznych. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – mówili. Zamówiła więc do domu zestaw do poboru próbki kału i po pobraniu odesłała go do laboratorium Novazym w Poznaniu.

Wyniki testu COLOTECT

28 lutego 2024 roku okazało się, że wynik testu Marii jest pozytywny. Badanie wykazało, że w zbadanej próbce kału wykryto nieprawidłowy sygnał metylacji docelowych genów. Ryzyko, że Maria cierpi na nowotwór jelita grubego lub zaawansowanego gruczolaka, określono jako wysokie. Zalecano ponadto konsultację z lekarzem w celu wykonania dalszych badań diagnostycznych oraz potwierdzenia ewentualnych zmian w okrężnicy i odbytnicy.

Reakcja i działania Marii

Pierwsza reakcja Marii i jej rodziny to rozpacz, która szybko przekształciła się w mobilizację. Pacjentka czym prędzej udała się do swojego lekarza rodzinnego, który wypisał skierowanie na kolonoskopię. Badanie wykonane 21 maja 2024 roku potwierdziło wyniki testu COLOTECT. Stwierdzono obecność polipów drzewiastych: kątnicy – 20 mm, esicy – 25 mm, odbytnicy – 50 mm, pobrano wycinki do analizy histopatologicznej.

Diagnoza i leczenie

Wyniki badania histopatologicznego przyszły przed czasem. Diagnoza: 2. stadium raka jelita grubego, bez zajęcia węzłów chłonnych i nacieków. U Marii konieczne było zastosowanie leczenia chirurgicznego. Obecnie jest pod stałą kontrolą lekarską.

Życie po diagnozie

Dziś Maria spaceruje, cieszy się z czasu spędzanego z najbliższymi. Spotkanie, kiedy od szwagra dowiedziała się o teście COLOTECT, jest częstym tematem rozmów z przyjaciółmi, których namawia do badań profilaktycznych, bo one naprawdę ratują życie.

Badajcie się! #Profilaktyka #Zdrowie #COLOTECT

Aż 27 proc. pacjentów rezygnuje z planowej kolonoskopii

Według badań naukowych*, duża liczba pacjentów, którzy zapisują się na badanie kolonoskopii, rezygnuje z niej. Część pacjentów boi się bólu, niektórzy rezygnują z powodu zakłopotania, a jeszcze inni czują niepokój o wyniki procedury.

 

W Europie, przyczyny nieobecności na zaplanowanych kolonoskopii są różne i obejmują między innymi: strach przed bólem, zakłopotanie, niepokój o wyniki procedury.

Obszerny przegląd* przeprowadzony w pięciu krajach europejskich (Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) ujawnił powszechne nieporozumienia dotyczące wartości ochronnej kolonoskopii, co również przyczynia się do nieobecności. Wiele osób nie jest odpowiednio poinformowanych o tym, jak przeprowadzana jest procedura oraz jakie niesie korzyści, co prowadzi do negatywnych postaw i unikania (PLOS).

Pewne badanie* podkreśliło, że wskaźniki nieobecności na wizytach endoskopowych przewodu pokarmowego, w tym kolonoskopie, mogą wahać się od 12% do 27%. Czynniki wpływające na te wskaźniki obejmują młodszy wiek, dłuższe czasy oczekiwania, skierowanie przez lekarza niespecjalizującego się w gastroenterologii oraz brak zrozumienia procedury. Ponadto, interwencje takie jak przypomnienia SMS okazały się znacząco redukować wskaźniki nieobecności, co demonstruje skuteczność systemów przypomnień w poprawie przestrzegania terminów umówionych wizyt (ctv.veeva.com).

Chociaż w źródłach nie znaleziono specyficznych danych dotyczących Polski, te spostrzeżenia z szerszych badań europejskich mogą odzwierciedlać podobne trendy w Polsce, biorąc pod uwagę wspólne wyzwania w systemach opieki zdrowotnej i percepcje publiczne w wielu europejskich systemach zdrowotnych.

Po co rezygnować, skoro jest COLOTECT 1.0!

Rezygnowanie z badania jest złym pomysłem. Jeśli strach przed bólem, powikłaniami podczas badania, czy zakłopotanie w związku ze sposobem przeprowadzania kolonoskopii są dla Ciebie niemożliwe do przejścia, warto skorzystać z alternatywy. Test COLOTECT 1.0 powstał w trosce o pacjentów, którzy boją się kolonoskopii albo z różnych powodów medycznych medycznych, nie mogą poddać się procedurze.

COLOTECT 1.0 to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na wykrycie wczesnych form nowotworów jelita grubego, w tym gruczolakoraków. Jest to całkowicie bezinwazyjna metoda, którą można przeprowadzić w domowych warunkach poprzez analizę próbki ludzkiego kału. To proste, bezstresowe badanie stanowi w diagnostyce nowotworów jelita alternatywę dla inwazyjnej kolonoskopii. COLOTECT 1.0  jest szansą na szybką diagnozę i leczenie dla wielu pacjentów, u których istnieją przeciwskazania do badania kolonoskopowego.

Jeśli w Twojej rodzinie występują przypadki raka jelita grubego lub polipowatości gruczolakowatej, przeprowadzenie szybkiego badania jest szczególnie ważne. Nie pozwól, aby choroba przejęła kontrolę. Zadbaj o siebie i najbliższych – skorzystaj z testu COLOTECT.

 

*Źródła:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0233490

https://ctv.veeva.com/study/predictors-of-colonoscopy-non-attendance-and-the-efficacy-of-a-sms-reminder-to-reduce-non-attendance

Rak jelita grubego dotyczy coraz młodszych pacjentów

Według Raportu Statystyk Raka Jelita Grubego 2023, opublikowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem (ACS), rak jelita grubego szybko przechodzi w bardziej zaawansowane stadia i dotyka młodszych osób.

 

Badacze wykazali, że odsetek osób w Stanach Zjednoczonych diagnozowanych w zaawansowanym stadium raka jelita grubego (CRC) wzrósł z 52% w połowie lat 2000 do 60% w 2019 roku. Ponadto, diagnozy osób poniżej 55. roku życia podwoiły się z 11% (1 na 10) w 1995 roku do 20% (1 na 5) w 2019 roku. W Raporcie Statystyk Raka Jelita Grubego 2023 szacowano, że w 2023 roku 153 020 osób zostanie zdiagnozowanych na CRC w USA, a 52 550 osób umrze na tę chorobę.

Rebecca Siegel, dyrektora naukowa badań w Amerykańskim Towarzystwie Walki z Rakiem, i główna autorka raportu powiedziała:

Wskaźniki zachorowań na raka jelita grubego wzrastają wśród młodych osób, ale alarmujące jest to, jak szybko cała populacja pacjentów staje się młodsza, pomimo zmniejszającej się liczby ludzi w ogólnej populacji. (…) Trend ku bardziej zaawansowanym chorobom u osób w każdym wieku jest również zaskakujący i powinien motywować każdego, kto ma 45 lat i więcej, do poddania się badaniom przesiewowym.

Wolny postęp w zapobieganiu

CRC jest trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem i trzecią przyczyną zgonów z powodu raka zarówno u mężczyzn, jak i kobiet w USA. Występowanie CRC gwałtownie spadło wśród osób powyżej 50 roku życia w latach 2000, głównie dzięki zwiększonemu badaniu kolonoskopowemu, które może zapobiec rozwojowi raka przez usunięcie zmian przedrakowych. Jednak ten postęp zwolnił w ostatniej dekadzie, a obniżające się tendencje teraz dotyczą tylko osób w wieku 65 lat i starszych.

Główne wnioski

 • Wskaźnik zachorowalności na CRC był o 33% wyższy u mężczyzn (41,5 na 100 000) niż u kobiet (31,2 na 100 000) w latach 2015-2019, co prawdopodobnie odzwierciedla różnice w występowaniu czynników ryzyka, takich jak nadmierna masa ciała, spożycie przetworzonego mięsa i palenie tytoniu.
 • Spadające wskaźniki zachorowalności ograniczają się do osób w wieku 65 lat i starszych od 2011 roku.
 • Wskaźniki zachorowalności ustabilizowały się w grupie wiekowej 50-64 lata i wzrosły o 2% rocznie u osób poniżej 50 roku życia, a także u osób w wieku 50-54 lata.
 • Diagnozy przesunęły się ku bardziej zaawansowanym chorobom; odsetek nowotworów, które są w stadium regionalnym (rozprzestrzenienie się na pobliskie węzły chłonne, organy lub tkanki) lub odległym (rozprzestrzenienie się na odległe organy/węzły chłonne) wzrósł z minimum 52% w połowie lat 2000 do 60% w 2019 roku pomimo zwiększonego badania przesiewowego.
 • Wskaźniki śmiertelności z powodu CRC wzrosły od około 2005 roku o 1% rocznie u osób poniżej 50 roku życia i o 0,6% u osób w wieku 50-54 lata.

O badaniu

Dla raportu badacze użyli danych o zachorowalności dostępnych do 2019 roku z 50 stanów i Dystryktu Kolumbii z programu Surveillance, Epidemiology i End Results (SEER) Narodowego Instytutu Raka oraz Narodowego Programu Rejestracji Raka Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, udostępnionych przez North American Association of Central Cancer Registries. Narodowe dane dotyczące śmiertelności dostępne przez 2020 rok zostały dostarczone przez National Center for Health Statistics.

Profilaktyka tańsza niż leczenie

Oprócz zmiany nawyków żywieniowych, rezygnacji z używek i regularnej aktywności fizycznej, ważne jest regularne badanie się. Test COLOTECT 1.0 to innowacyjne narzędzie do wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, w tym gruczolakoraków. Jest to całkowicie bezinwazyjna metoda, którą można przeprowadzić w domowych warunkach poprzez analizę próbki ludzkiego kału. To proste, bezstresowe badanie stanowi w diagnostyce nowotworów jelita alternatywę dla bardziej inwazyjnej kolonoskopii.

✨ Zalety testu COLOTECT:

 1. Nieinwazyjność – Próbka pobierana jest w domu, co redukuje stres i zwiększa prywatność.
 2. Bez bólu i powikłań – Zapomnij o bólu i ryzyku związanym z procedurami endoskopowymi.
 3. Wykrywanie na wczesnym etapie – COLOTECT identyfikuje komórki, które przeszły transformacje nowotworowe, nawet jeśli nowotwór nie krwawi.

🙌 Test COLOTECT nie zawsze zastępuje przeprowadzenie kolonoskopii, jednak stanowi doskonałe narzędzie do wczesnej diagnostyki. W przypadku pozytywnego wyniku, dalsze badanie kolonoskopowe może być konieczne, ale dzięki testowi jesteśmy lepiej przygotowani na ten krok.

💬 Czy masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci podjąć najlepszą decyzję dla Twojego zdrowia.

👉 Udostępnij ten post, aby więcej osób mogło dowiedzieć się o tej nowoczesnej metodzie! Razem możemy zwiększyć świadomość i wspomóc walkę z rakiem jelita grubego.

 

Źródła:

A Cancer Journal for Clinicians

Colorectal Cancer Facts & Figures 2023-2025

pressroom.cancer.org/CRCFactsFigures2023